Rehabilitering av rekkverk langs fv. 174 Jessheimveien

Viken fylkeskommune skal rive gammelt og etablere nytt rekkverk langs fylkesvei 174 Jessheimveien, på strekningen mellom fylkesvei 1496 Trondheimsveien – Jessheim og fylkesvei 178 Algarheimsveien. Arbeidene vil pågå på kvelder og netter i uke 38 og 39, i tidsrommet kl. 19.00-05.30.
Klikk for stort bilde Statens vegvesen

Støyende nattarbeid

- For å ivareta trafikksikkerheten og redusere ulempene for trafikantene må vi utføre arbeidene sent på kvelden og om natten. Arbeidene fører til økt støybelastning i en avgrenset periode, sier Yngvar Jahren, byggeleder i Viken fylkeskommune.

Rehabiliteringen av rekkverk beveger seg framover slik at støybelastningen aldri er konstant på samme sted over lang tid. De mest støyende arbeidsoperasjonene utføres på kvelden for å redusere belastningen for berørte naboer.

Redusert framkommelighet

I forbindelse med arbeidene vil det være redusert framkommelighet. Vi ber trafikantene respektere skilter og sperringer som er satt opp.

Utførende entreprenør er Trygg Vei AS. Viken fylkeskommune beklager ulempene arbeidene medfører for beboere og trafikanter i området.

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020. 

For spørsmål om rekkverksarbeidet, kontakt: Truls Loe Larsen, anleggsleder Trygg Vei AS, tlf.  975 22 880

For generelle spørsmål, kontakt: Yngvar Jahren, byggeleder Viken fylkeskommune, tlf. 468 64 781

Til toppen