Signerte første kontrakt på fylkesveiprosjekt

Et prosjekt som skal gjøre fylkesvei 40 i Numedal tryggere, er første fylkesveiprosjekt som er signert i Viken fylkeskommune.

Rune Landsverk, Morgedal Entreprenør AS, og Sigurd Velken, prosjektleder Viken fylkeskommune - Klikk for stort bildeSignerte første kontrakt. Fra v: Rune Landsverk, Morgedal Entreprenør AS, og Sigurd Velken, prosjektleder Viken fylkeskommune. Tom Erik Koppergård

- Det er gøy at vi er første prosjekt i Viken fylkeskommune som signerer kontrakt med entreprenør. Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge for å realisere, og tiltakene er viktige for trafikksikkerheten på fylkesvei 40, sier Sigurd Velken, prosjektleder i Viken fylkeskommune, etter signeringen med entreprenøren Morgedal Entreprenør AS.

Prosjektet skal gjøre svinger sikrere

Fv. 40 i Numedal er svingete, og det er stor risiko for at det skal skje alvorlige trafikkulykker på strekningen. Viken fylkeskommune skal derfor gjøre syv av svingene sikrere, tre i Flesberg kommune og fire i Rollag kommune. Arbeidet går i korthet ut på å gjøre svingene bredere og i tillegg sette opp midtrekkverk. Dette gjør det lettere å kjøre, samtidig som de blir sikret mot møteulykker. Ingen av tiltakene krevde innløsning av boliger, men vi måtte kjøpe noe grunn for å få til gode løsninger.

Svinger som skal sikres

  • I Flesberg kommune er det svingene på disse stedene som blir sikrere: Gvila, Øygard og Neset skysstasjon
  • I Rollag kommune skal svingene på disse stedene blir sikrere: Kokkerud, Holmanplass, Vikjegrend og Dustrud.

Arbeidet starter våren 2020 og er planlagt ferdig i løpet av året.

Noe ulemper for trafikken

Sannsynligvis vil flere av svingene utbedres samtidig, og det kan bli lysregulering der arbeidet foregår. Trafikken blir også stoppet i kortere perioder i forbindelse med sprengning.

Til toppen