Slik må du gå, sykle eller kjøre i Lillestrøm sentrum når Storgata stenger

3. mai blir fv. 120 Storgata stengt for gjennomkjøring og arbeidene med å ruste opp gata starter. Det vil bety endringer i kjøremønsteret i sentrum av Lillestrøm.

 

Trafikk til og fra sentrum skal kjøre Alexander Kielland gate. Dette er en gate som har god kapasitet, men vi forventer allikevel at det kommer til å bli en del kø i gata. Av erfaring vil det ta noen dager før det nye trafikkmønsteret «setter seg». Som trafikant må du derfor være forberedt på utfordringer i trafikken de første dagene etter 3.mai.

Dette gjør vi for å stoppe trafikken til Storgata

I krysset med riksvei 22 skal vi sette opp skilter og gjøre flere tiltak for lede trafikken til Alexander Kiellands gate. Videre vil vi sette opp sperringer i krysset Storgata – Vestbygata, som sperrer for all sydgående trafikk bortsett fra anleggstrafikken. På strekningen fra rundkjøringen ved fylkesvei 226 og ned til avkjøringen til Storgata gjør vi høyrefeltet om til kollektivfelt.

 

Dette gjør vi for å sikre at det ikke blir for mye trafikk i sidegatene

Vi ser at det for enkelte kan være fristende å velge sidegatene fremfor å stå i kø i Alexander Kiellands gate. Derfor vil det bli forbudt med gjennomkjøring mellom Alexander Kiellands gate og Storgata. Vi forventer allikevel en liten økning i trafikken i sidegatene, særlig på østsiden av Storgata. Vi kommer til å overvåke denne trafikken nøye, både ved fysiske observasjoner og trafikktellinger.  Ser vi at trafikken i sidegatene blir for stor, er vi klare til å gjøre tiltak på kort varsel. Blant annet kan det være aktuelt å sette opp fartshumper og bommer på enkelte punkter.

 

Dette gjør vi for at gående og syklende skal ferdes trygt i anleggsperioden

Vi skal ta godt vare på de myke trafikantene i anleggsperioden. Det er viktig at de kan ferdes trygt utenfor anleggsområdet. Derfor legger vi opp til at gang- og sykkeltrafikken mellom Kjeller og Lillestrøm stasjon skal gå via Vestbygata, og inn i Henrik Wergelands gate.

Så langt det er mulig, skal entreprenøren holde forbindelsen mellom riksvei 22 og Vestbygata, via Storgata, åpen for myke trafikanter gjennom hele anleggsperioden. De er kun i skolens sommerferie entreprenøren har lov til å lede gang- og sykkeltrafikk som skal krysse Storgata, inn i andre tverrgater enn Vestbygata.

Entreprenøren vil sørge for at gang- og sykkeltrafikk langs med anleggsområdet foregår på en trygg måte. Gående og syklende skal så raskt som mulig ledes ut i sidegatene. 

 

Dette gjør vi for å sikre at utrykningskjøretøy kan passere

Selv om deler av gata vil være stengt for biltrafikk, skal det hele tiden være mulig å passere for utrykningskjøretøy. I hver ende av anleggsområdet setter vi opp bommer, slik at utrykningskjøretøy kan passere gjennom anleggsområdet.  

 

Som innbygger i Lillestrøm må du være forberedt på halvannet år med støy, støv, trafikkomlegginger og vanskelig fremkommelighet. Dette beklager vi, men ber om forståelse for at de omfattende arbeidene gjør at vi må stenge gata for gjennomkjøring, sier Andreu Regue Barrufet, prosjektleder Viken fylkeskommune.

 

Her kan du lese mer om prosjektet 

Til toppen