Stenger fylkesvei 285 ved Asdøla bru

Viken fylkeskommune stenger igjen fv.285 Ringeriksveien ved Asdøla bru i Sylling. Veien vil være stengt fra og med 9. mai til 30. mai 2022.

Byggingen av ny fv. 285 Asdøla bru er i sluttfasen - Klikk for stort bildeByggingen av ny fv. 285 Asdøla bru er i sluttfasen Aleksandar Krstic, Consto Anlegg Øst AS  

Årsak til stengningen er at fylkeskommunen skal bygge veien helt ferdig forbi nye Asdøla bru. Arbeidet omfatter overvannsrør, ny stikkrenne, belysning sør for brua, veirekkverk, skilt, siste lag med asfalt på hele den nye veistrekningen og jordlag på skråningene. Da vil den nye veien og brua være helt ferdig, bortsett fra oppmerking av kant- og midtlinje. Disse arbeidene gjør vi før ferien uten å stenge veien.

Øvrige arbeider på utsiden av fylkesveien vil forgå fram til fellesferien, og berører i svært liten grad trafikkert vei annet enn inn og utkjøringer. Vi vil derfor opprettholde nedsatt hastighet til 50 km/t og skilting av arbeidsområde også etter stengningsperioden. Vi ber derfor bilistene om å holde nedsatt fartsgrense og  vise hensyn til de som arbeider på og langs veien.

Omkjøring

Omkjøring for lokaltrafikk blir via fv.2700 Vestsideveien og fv.284 gjennom Sylling sentrum, mellom Lierbyen og Engerkrysset (fv.284 x fv.285) i Sylling.

Omkjøring for gjennomgangstrafikk sør- og nordfra blir skiltet om E16 Sandvika og rv. 350. Vi forventer noe økning i trafikken på fv.2700 og fv.284 i Sylling mens fv. 285 er stengt.

Litt om prosjektet

Arbeidene med ny bru over Asdølajuvet startet opp i september 2020 og er planlagt å være ferdig til ferien 2022.

Arbeidet består i å bygge ny bru, ny vei på begge sider av brua som knyttes opp til eksisterende vei, omlegging av tilstøtende veier, legge nye rør og sluk for håndtering av overvann, sette opp ny belysning, legge om lokal strømforsyning i bakken, fjerne gamle ledninger som gikk i luftstrekk over veien, ny høyspenttrase, legge om private vannledninger, løfte ut og levere tilbake midlertidig beredskapsbru, fjerne rester etter tidligere riving av den gamle brua (2016) , bygge ny adkomst til lokalt vannverk, samt bygge ny parkeringsplass i tilknytning til Asdølajuvet.

Til toppen