Stenger Haldenveien og Borgeveien

Veiarbeid på fv. 130 Haldenveien Viken fylkeskommune I forbindelse med veilomlegging ved Borge kapell, vil både fv. 130 Haldenveien og fv. 113 Borgeveien stenges fra kl. 18.00 torsdag 12. november. Haldenveien åpnes igjen mandag 16. november, mens deler av Borgeveien holdes stengt frem til fredag 20.november.

Veiarbeidet er knyttet til prosjektet fv. 130 Begby-Borge skole, med endret kjøremønster i området der fylkesveiene møtes og asfaltering av ny gang- og sykkelvei langs Haldenveien.

- Vi skal denne helgen gjøre ferdig 150 meter med ny vei ved Borge kapell, slik at vi kan fullføre den planlagte omleggingen av Haldenveien, der trafikken heretter ledes nedenfor gravlunden. Fra mandag morgen kl. 06.00 vil det nye kjøremønsteret være på plass, sier byggeleder Hameed Ahmadi i Viken fylkeskommune.

Veien legges om ved gravlunden, der blå linje er den nye veien og gul linje er ny gang- og sykkelvei Viken fylkeskommune  Borgeveien stenges lengre

Deler av fv. 113 Borgeveien skal også bygges om og utbedres, der den møter Haldenveien ved Borge kapell. Et arbeid som vil fortsette frem til fredag 20. november kl. 16.00.

I denne perioden vil det fortsatt være mulig å kjøre inn Borgeveien fra vest, helt frem til parkeringsplassen ved Borge kapell, men forbindelsen videre til Haldenveien vil være stengt.

- Vi hadde også denne gangen valget mellom å stenge et kjørefelt over lengre tid, eller å stenge veiene helt i en kortere periode. Vi har valgt det siste, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Det blir skiltet omkjøring via den blå linja, mens den stengte delen av Borgeveien er markert med rødt. Viken fylkeskommune  Skiltet omkjøring

Det blir skiltet omkjøring på stedet. Fra Haldenveien vil trafikken ledes rundt anleggsområdet via fv. 1152 Begbyveien, rv. 22 Sarpsborgveien og fv. 107 Vardeveien.

- Vi vil oppfordre trafikanter fra Fredrikstad i retning E6 om å ta rv. 22 Sarpsborgveien helt frem til Årumkrysset og kjøre ut på motorveien der, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Prosjektet er i rute

Prosjektet fv.130 Begby-Borge skole skal stå ferdig sommeren 2021 og frem til nå er omtrent 75 prosent av arbeidet utført.

- Formålet er i første rekke å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier, for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad til Skjærviken og legge til rette for en sikrere skolevei, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma

Slik blir krysset der Haldenveien møter Borgeveien ved Borge kapell. Det blir også gang og sykkelvei, med tunnel under fylkesveien. Viken fylkeskommune   

Til toppen