Stenger kjørefelt over fv. 108 Asmalsund bru på Hvaler

Fv. 108 Asmaldsund bru på Hvaler ble åpnet i 1971. Viken fylkeskommune

Et kjørefelt over brua på Hvalerveien må inntil videre stenges hele døgnet og trafikken vil bli lysregulert. Det er foreløpig ikke klart hvor lenge dette tiltaket vil være nødvendig.

Viken fylkeskommune startet 12. april med vedlikehold av Asmalsund bru, og det er nå avdekket behov for å utføre et mer omfattende arbeid enn planlagt. Dette vil få trafikale konsekvenser, fram til alt nødvendig vedlikehold er gjennomført.

- Vår konsulent vil utrede hvilke tilleggsarbeider som må utføres, og før vi får klarhet i dette kan vi ikke si hvor lenge det er nødvendig å stenge et kjørefelt på brua, sier Arne-Rino Bergli, seksjonssjef i Viken fylkeskommune.

Lysdirigering ved fv. 108 Asmalsund bru Viken fylkeskommune

Utfordring med helgetrafikk

I forbindelse med det pågående arbeidet, har et kjørefelt på brua vært stengt på dagtid, mens veien har blitt åpnet på kveld og natt. Nå vil et kjørefelt stenges hele døgnet, og trafikken over brua vil dirigeres med lyssignaler.

- Vi forventer at den største utfordringen vil bli helgetrafikken ut til Hvaler, og i periodene med størst trafikk er det planlagt manuell dirigering over brua, noe som foreløpig omfatter pinsehelgen og perioden rundt 17. mai, sier Arne-Rino Bergli.

Kan holde stengt til 31. mai

Viken fylkeskommune hadde i utgangspunktet planlagt en kortere periode med vedlikehold, med mindre betongarbeider på brua, men ser nå at denne perioden må utvides.

- Vi har foreløpig tillatelse til å stenge av et kjørefelt fram til 31. mai, og vi vil gjerne be publikum om å respektere skilt og signaler ved brua, samt å tilpasse farten etter forholdene, sier Bergli.

Ingen vektbegrensninger

Det blir ingen vektbegrensninger for trafikken over brua, med unntak av spesialtransporter med vekt over 50 tonn som inntil videre ikke vil få tillatelse til å passere.

- Vi understreker at normal ferdsel over brua er trygt, og vil komme tilbake med mer informasjon om hvor lenge det blir nødvendig med begrensninger i trafikken, sier seksjonsleder Arne-Rino Bergli.