Stenger Vinnes bru med øyeblikkelig virkning

Viken fylkeskommune har etter hovedinspeksjon av Vinnes bru 03.10.2023 og spesialinspeksjon utført av konsulentfirmaet Rambøll as 12.10.2023 besluttet å stenge gang- og sykkelbrua Vinnes bru for all ferdsel med umiddelbar virkning. 

Vinnes bru stenges med øyeblikkelig virkning for all ferdsel - Klikk for stort bildeVinnes bru stenges med øyeblikkelig virkning for all ferdsel

Det er skader i rekkverket som gjør at brua må stenges. Skaden er av en slik art at det utgjør en sikkerhetsrisiko for brukerne. Det kommer en detaljert inspeksjons- og beregningsrapport fra Rambøll i løpet av november.

Videre prosess

Viken fylkeskommune jobber nå med alternativer for brua. I mellomtiden vil det bli skiltet alternativ rute, se kart nedenfor. 

Vinnes bru stenges med øyeblikkelig virkning for all ferdsel - Klikk for stort bildeVinnes bru stenges med øyeblikkelig virkning for all ferdsel

Viken fylkeskommune beklager ulempene dette har for dagens brukere av brua.