Tester ut kollektivfelt i Kreftings gate i Drammen

Stengt bybru betyr ny rutestruktur for bussene som tidligere krysset brua. For å hindre at omleggingen skal føre til for store forsinkelser, har Viken fylkeskommune gjort deler av Kreftings gate om til kollektivfelt.  

Viken fylkeskommune har laget kollektivfelt i deler av Kreftings gate (se rød linje) - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune har laget kollektivfelt i deler av Kreftings gate (se rød linje) Finn Gulbrandsen, Viken fylkeskommune  

De fleste bussrutene vil heretter holde seg på hver side av elven, men noen ruter vil fortsatt krysse elva over Øvre Sund bru, blant annet de to viktige rutene, rute 3 og 5.

- Viken fylkeskommune har sammen med Brakar, Drammen kommune og Statens vegvesen sett på mulige løsninger for å bedre bussframkommeligheten fra Vinjes gate, over Øvre Sund bru og bort Kreftings gate, til innkjøringen til busstasjonen, sier Finn Gulbrandsen, senioringeniør i Viken fylkeskommune.  

For Viken fylkeskommunes del har det først og fremst vært viktig å få bedre framkommelighet i Kreftings gate, der det allerede er kø østover i ettermiddagsrushet.

-Vi har vurdert ulike løsninger med kollektivfelt, der vi har sett på konsekvensen for annen trafikk og mulig negative konsekvenser for framkommeligheten for bussen. Vi ønsker ikke en situasjon der køene forplanter seg over hele Øvre Sund bru og inn i Vinjes gate og Bragernestunnelen, sier Gulbrandsen.

Ut fra en totalvurdering, valgte fylkeskommunen å gå for en løsning med kollektivfelt i venstre kjørefelt fra jernbaneundergangen i Kreftings gate og frem til venstresvingefeltet inn til Jernbanegata.

Løsningen som nå er valgt vil føre til at køen i Kreftings gate, Øvre Sund bru og Nedre Eiker vei vil forlenges tilsvarende lengden på kollektivfeltet, slik at den kan bli 100-150 meter lenger enn tidligere, fordelt på Øvre Sund bru og Nedre Eiker vei. Tidsforsinkelsen derimot, vil ikke endre seg nevneverdig. Dette fordi køene østover i Kreftings gate først og fremst skyldes at trafikken står fra flaskehalsene ved Bangeløkka og Konnerudgata. Dette vil fortsatt være tilfelle både med og uten kollektivfelt.

- Selv om vi er relativt sikre på at faren for tilbakeblokkering inn i rundkjøringen på nordsiden av Øvre Sund bru er liten, vil vi følge situasjonen nøye og gjøre en ny vurdering dersom vi ser at det er behov for det, avslutter Gulbrandsen.

Til toppen