Til høsten starter oppgraderingen av Bragernestunnelen

Viken fylkeskommune starter høsten 2022 med en omfattende oppgradering av fylkesvei 283 Bragernestunnelen i Drammen. Det medfører at tunnelen blir stengt på kveld og natt, og at vi i perioder må sprenge inne i tunnelen. Arbeidene vil pågå frem til våren 2024.

Illustrasjon av sikkerhetsutstyret i Bragernestunnelen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av sikkerhetsutstyret i Bragernestunnelen Arild Walberg Soleræd  

Skal gjøre tunnelen sikrere

- Vi skal oppgraderer Bragernestunnelen for å gjøre den sikrere, og slik at den blir i henhold til dagens sikkerhetskrav, sier Geir Danielsen, delprosjektleder for oppgraderingen av tunnelen.

 Det er viktig å poengtere at tunnelen er sikker å kjøre i.

 – Vi kan sammenligne denne tunneloppgraderingen med de jevnlige sikkerhetsoppgraderingene du må gjøre på PCen din. Det betyr ikke at den ikke er sikker, men at vi skal gjøre den sikrere, sier Danielsen.

Geir Danielsen Viken fylkeskommune  

Deler av tunnelen åpen

Tunnelen vil i hovedsak være stengt mellom "Egget" og Brakerøya fra kl. 19.00 til kl. 05.30. Det betyr at bilistene kan kjøre strekningen Øvre Sund bru via tunnelen og ut ved Hamborgstrøm, men også denne strekningen kan bli stengt i perioder. 

Mer informasjon kommer

Prosjektet er akkurat lyst ut, og fristen for entreprenører til å gi tilbud er 1. september 2022. Når kontrakt med entreprenøren er signert, er det opp til entreprenøren å legge opp arbeidet fremover.

-  Når vi vet hvordan entreprenøren tenker å legge opp jobben, blir det viktig for oss å komme ut med god informasjon til trafikantene og til de som blir direkte berørt av arbeidene, avslutter Danielsen.

 

Dette skal vi gjøre

Oppgraderingen av tunnelen betyr at vi skal:

- Oppgradere viftene inne i tunnelen, slik at de kan håndtere røyk fra en brann på 100 megawatt (MW). Kraftigere vifter gir blant annet bedre ventilasjon dersom det blir behov for å drive ut røyk.

- Bytte ut alt av elektronikk/elektromateriell inne i tunnelen og i de tekniske byggene

- Bygge tre nye tekniske bygg.  To av disse rommene må sprenges ut, det siste skal bygges i tilknytning til et allerede eksisterende rom. Vi har behov for flere rom fordi nye sikkerhetskrav krever mer elektronikk inne i tunnelene.

Her finner du informasjon om prosjektet

Til toppen