Usikkert når fylkesvei 2726 Gamle Kongevei /Smedberget i Drammen kan åpnes

– Vi har hatt en geoteknikker på stedet og vår vurdering er at det ikke er fare for nye ras. Denne beskjeden har vi gitt videre til politiet. Vi vet imidlertid ikke når vi kan åpne veien igjen, sier Bjørn Nyhus, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune.

Massene fra raset traff et hus i Hans Tordsens gate.  - Klikk for stort bildeMassene fra raset traff et hus i Hans Tordsens gate. Bjørn Nyhus, Viken fylkeskommune  

Skadene er såpass omfattende at det vil ta tid før veien kan åpne igjen, men det er gode omkjøringsmuligheter på stedet.

– Vi kommer til å sette opp en støttemur på oppsiden av huset som ble skadet. Før vi kan begynne å bygge muren må vi fjerne masser for å komme ned til fast fjell. Denne jobben starter vi med innen kort tid. Tiltaket vi gjør vil være med på å forsterke veien på stedet, avslutter Nyhus.

 

Store nedbørsmengder førte til ras

Store nedbørsmengder torsdag kveld førte til at vannet fant sitt eget løp ut av fylkesvei 2726 Gamle Kongevei /Smedberget i Drammen, og vasket samtidig bort store masser under asfaltkanten.  Disse massene traff et hus i Hans Tordsens gate.

Til toppen