Viken fylkeskommune stenger fv. 2692 Vear bru

Fylkeskommunen stenger Vear bru i Asker kommune for biltrafikk i perioden 12.10.2020 – 25.10.2020. Grunner er at vi skal rehabilitere brua. Vi setter opp et stillas på siden av brua slik at gående og syklende kan passere.

- De siste årene har det ved flere anledninger plutselig oppstått store, dype hull i veibanen. Vi må sikre at dette ikke gjentar seg fordi det kan være trafikkfarlig, sier Kristine Utengen, byggeleder i Viken fylkeskommune.

Dette skal vi gjøre

Vi skal frese ned asfaltdekket og betongen ned til armeringen på brua. Deretter skal vi reparere skadene på bjelkeelementene under, før vi igjen støper ny betong over hele brua. Betongen har lang herdetid, og derfor er det ikke mulig å gjøre jobben på kortere tid enn de to ukene som er satt av.

Viktig informasjon fra Ruter  

I perioden brua er stengt vil følgende holdeplasser ikke bli betjent: Sagfoss, Hotvet meieri, Dalebråten bru og Lingsom.

Klikk for stort bildeKartet viser omkjøring for linje 261 i perioden Vear bru er stengt Ruter     

Linje 261 har omkjøring fra Sætre via Sætrebakken – E134 – fylkesvei 11 – Hurumveien –  og ordinær trase fra Krokodden holdeplass mot Røyken. Tilsvarende omkjøringstrase fra Drammen/Røyken til Sætre.

Linje 250, og 255E (rush) kjøres som normalt på strekningen Sundbykrysset – Sætre og Sætre –Sundbykrysset.

Det blir satt opp ekstra avganger på strekningen Sundbykrysset – Sætre i rushtiden.

  • Avgang på 261 til Røyken vgs. som vanligvis har avgang kl. 07:27 fra Sætre starter på Sundbykrysset kl.07:20 med retning mot Sætre.
  • Avgang på 261 til Røyken vgs. som vanligvis har avgang kl. 07:45 fra Åros sentrum starter på Sundbykrysset kl.07:33 med retning mot Sætre.
    • Trase: Sundbykrysset – Åros – Sætre bussterminal – Sæterbakken – E134 – 11 fylkesvei–Krokodden – Røyken vgs.

 

For reisealternativer se reiseplanleggeren på ruter.no.  

Til toppen