Viken-prosjekt vant Byggenæringens klimapris

Gjenbruk er stikkordet for Viken fylkeskommunes opprustning av Storgata i Lillestrøm. Det har gitt positiv miljøgevinst, reduserte kostnader og Byggenæringens klimapris for 2021.
Fylkesvei 120 Storgata i Lillestrøm. Andreas Krogset Dalene      

Norconsult og Isachsen Anlegg ble 23. november tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fylkesvei 120 Storgata i Lillestrøm. Det er Viken fylkeskommune som er prosjektets byggherre.

– Dette er veldig gledelig, og helt i tråd med hvordan vi ønsker at byggeprosjekter i vår regi skal foregå. Det å tenke klimavennlig og bærekraftig samferdselsutbygging vil være helt sentralt i alle våre prosjekter framover, og både entreprenør og våre egne ansatte fortjener stor honnør for måten de har løst dette oppdraget sammen, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

Formålet med den nyetablerte prisen er å synliggjøre de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. Det er de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt har imponert juryen.

Rådgiverselskapet Norconsult, som prosjekterte arbeidene i Storgata, har regnet ut at dette prosjektet har en klimabesparelse på omtrent 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenliknet med et tradisjonelt veiprosjekt.

Gjenbruk

– I planleggingen og under selve arbeidet har vi tenkt rasjonelt. Hvorfor skal vi kjøre brukbare masser ut av området og erstatte disse med nye, når vi kan gjenbruke det vi har? sier Jan-Erik Olstad, byggeleder for prosjektet i Viken fylkeskommune.

Dermed gjenbruker entreprenøren masser fra dagens vei, både som oppfyllingsmasse og der de ellers ville ha brukt knust fjell. Torva som blir gravd opp fra myr i grunnen blir gjenbrukt i jord- og grasproduksjon.

Deler av prosjektet dreier seg om å oppgradere det kommunale vann- og avløpsnett. Slik sett har også den kommunale vann- og avløpsnormen (VA-normen) blitt utfordret.

– Vi er utrolig glade for at prosjektet på Lillestrøm er blitt lagt merke til av byggenæringen. Det gode samarbeidet vi har hatt med Isachsen Anlegg og Viken fylkeskommune har vært helt sentralt for de gode løsningene vi har oppnådd i prosjektet. Vi er veldig stolte av denne prisen, det handler om små grep som utgjør store forskjeller, sier Sigurd Rugsland, leder for markedsområde Samferdsel i Norconsult.

Til toppen