Asfaltering av fylkesvei

Asfalt er det mest brukte veidekket på norske veier. Vi bruker asfalt fordi den beskytter mot at vann trenger ned i veigrunnen og ødelegger veien. Dessuten er asfalt godt egnet som veidekke på grunn av sine elastiske egenskaper, i motsetning til betong, som er et mer sprøtt materiale. Vi kan også gjenbruke asfalt. 

Asfaltering - Klikk for stort bildeAsfaltering Marte Beck  

Asfalt i 2022

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune  legge ut ca. 190 324 tonn asfalt på i overkant av av 250 kilometer med fylkesvei i Viken.  Arbeidene starter opp i mai, og varer til oktober.

I området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum skal vi legge ca. 62 686 tonn asfalt på ca. 86 kilometer fylkesvei. I Follo og Østfold legger vi ca. 70 872 tonn asfalt på ca. 80 kilometer fylkesvei. På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker skal vi i år legge ca. 33 748 tonn på om lag 51 kilometere vei. I tillegg kommer asfaltering i forbindelse med forsterkning, ca. 23 018 tonn, som legges ut på ca. 34 km fordelt på hele Viken.

Her ser du hvilke strekninger som får asfalt

 Kart over strekningene som får asfalt i 2022

 

Vis hensyn

Å jobbe på og ved en trafikkert vei er forbundet med stor risiko. Hvert år opplever de som asfalterer veiene for oss farlige situasjoner, av og til med personskade eller skade på materiell. Vi ønsker at de som jobber for oss skal komme trygt hjem etter endt arbeidsøkt. Derfor er det viktig at du som trafikant er tålmodig, tar hensyn og følger instruksene til de som dirigerer trafikken, for din og andres sikkerhet.

Kontaktperson

Hilde Heieren, prosjektleder for asfalt og veimerking i Viken fylkeskommune

Til toppen