Brøyting, strøing og salting av fylkesveier

Fylkeskommunen brøyter, salter, strør og vedlikeholder fylkesveiene i sitt geografiske område. 

Meld fra om forhold på veiene

Melding om forhold på veiene gir du til Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Ring 175

Hvem har ansvaret?

  • Fylkeskommunen har ansvar for å brøyte, salte og strø på fylkesveier.
  • Statens vegvesen har ansvaret for europa- og riksveier.
  • Den enkelte kommune har ansvar for de kommunale veiene.

Selve jobben med brøyting og strøing blir gjort av private entreprenører etter en landsdekkende standard. Det kontrolleres jevnlig at arbeid blir gjort etter avtalen.

Når brøytes og strøs det?

De viktigste veiene blir prioritert først. Når og hvor ofte vi brøyter og strør en vei avhenger av tidsintervall, hvor mye trafikk veien har og hvilken vinterdriftsklasse som er gjeldende. Standarden for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Denne standarden gjelder også for fylkesveier.

Tidsintervaller og - frister

Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte tidsintervaller og frister. Et tidsintervall er den tid det tar mellom hver gang et bestemt punkt på veien blir brøytet og/eller strødd, og kan variere fra 1,5 til 4 timer.

I enkelte situasjoner kan entreprenørene ha vanskeligheter med å gjennomføre arbeidet. Brøytemannskapene baserer sitt arbeid på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før arbeidet kommer i gang. Eksempelvis når det er vedvarende snøfall eller etter at det har blitt glatt.

Inndelt etter vinterdriftsklasser

Veiene, inkludert gang- og sykkelveier, er delt inn i vinterdriftsklasser. Vinterdriftsklassene definerer hvilken standard de ulike veiene skal ha om vinteren, og hvor ofte det skal brøytes, strøs og eventuelt saltes. Vinterdriften av riks- og fylkesveier er delt inn i fem klasser, A-E. 

Les mer om brøyting, salting og strøing på vegvesen.no