Tillatelse til å grave på fylkesvei (Gravetillatelse)

Du må søke om tillatelse til å grave, legge, flytte, reparere og fjerne kabler og ledninger over, under og langs fylkesvei.

Du må søke dersom du skal grave på fylkeskommunal grunn. Det er også krav til å søke dersom du skal grave innenfor et område som ligger tre meter fra veikanten, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Slik søker du om tillatelse til å grave

I tillegg til gravetillatelse, må du søke om godkjent arbeidsvarslingsplan hos Statens vegvesen. Det er Statens vegvesen som behandler søknader om arbeidsvarsling. Husk å legge ved gravetillatelsen fra Viken fylkeskommune når du skal søke om arbeidsvarsling.

Henvendelser som ikke gjelder søknader om graving /boring eller anleggsavkjørsler sendes til gravemelding@viken.no

Gravearbeider som berører brukonstruksjoner

Dersom arbeidet berører brukonstruksjoner, må du fylle ut  søknad om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF, 149 kB) og legge denne ved søknaden om graving. 

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd der det er behov for umiddelbar utbedring, må du kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175 og orientere dem muntlig. Det er imidlertid viktig at du, så snart som mulig, sender oss en skriftlig søknad. Ved ledningsbrudd er det også krav til arbeidsvarsling.

Krav om å søke tillatelse til å grave på fylkesvei følger av forskrift om ledninger i offentlig veg og veglova §§ 32 og 57.

Se også

Til toppen