Søknad om avkjørsel

Planlegger du å bygge, endre eller utvide en avkjørsel mot en fylkesvei, må du søke om tillatelse.

En avkjørsel er i denne sammenhengen tilknytningspunktet mellom en privat eiendom/vei og en offentlig vei.

Slik søker du

Du søker gjennom felles søknadsportal på Statens vegvesen sine nettsider. Her finner du også veiledning om nødvendige vedlegg. 

Søknaden sendes automatisk til behandling hos den som er veieier for den offentlige veien.

Til toppen