Søknad om serviceskilt og virksomhetsvisning

Du må søke om tillatelse til å sette opp serviceskilt eller virksomhetsvisning langs veien.  

Serviceskilt  forteller trafikantene om servicetilbud som ligger ved veien de ferdes på. Virksomhetsvisning hjelper trafikantene med å finne fram til virksomheter i området langs veien. 

Du må søke

  • fylkeskommunen, om virksomheten din ligger langs en fylkesvei
  • Statens vegvesen,  om virksomheten din ligger langs en en riks- eller europavei, eller privat vei
  • Kommunen, om virksomheten din ligger langs en kommunal vei

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Du finner mer informasjon i kapittel 7 i del 5 av håndbok N300 om trafikkskilt

Til toppen