Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs fylkesvei eller gang- og sykkelvei eid av fylkeskommunen, må du søke om dispensasjon til dette.

Dette gjelder også om du ønsker å sette opp murer, støyskjermer, parkeringsplasser, tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning.

Slik søker du

Du søker gjennom felles søknadsportal på Statens vegvesen sine nettsider. 

Her finner du også veiledning om nødvendige vedlegg. 

Søknaden sendes automatisk til behandling hos den som er veieier for den offentlige veien.

Til toppen