Illustrasjon av sikkerhetsutstyret i Bragernestunnelen

Viken fylkeskommune starter i begynnelsen av desember 2022 med en omfattende utbedring og oppgradering av Bragernestunnelen i Drammen. Det medfører at tunnelen blir stengt på kveld og natt, og at vi i perioder må sprenge inne i tunnelen.

 

Illustrasjon av trafikkstyring for bussfremkommelighet

Én time, en retning, ett år. På Nedre Rælingen prøver Viken fylkeskommune nå ut en ny løsning for å få bussen raskere fram, uten å bygge kollektivfelt. Det er første gang dette prøves i Norge, men erfaringene fra Sveits er gode.

Viken fylkeskommune er i gang med å detaljregulere arealene langs fylkesvei 1519 Solheimveien for å bygge sykkelvei med fortau mellom Røykåsveien og Nordliveien. 

Ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya vil først kunne stå ferdig i 2028. Frem til dette, vil vi gjøre vårt beste for at dagens bru skal kunne brukes på en sikker og effektiv måte.

Den sorte, stiplede linjen viser planområdet

Viken fylkeskommune planlegger ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2704 Nøsteveien, mellom Jensvollveien og Kirkeveien. Nå varsler vi, i samarbeid med Lier kommune, oppstart av reguleringsplan på stekningen. 

 

Flyfoto av rundkjøring og veier i Rakkestadsvingen

 Prosjektet skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk ved Rakkestadsvingen i Fredrikstad, gjennom å utvide fv. 130 Haldenveien med et 200 meter langt kollektivfelt.

På fylkesvei 283 i Krokstadelva skal Viken fylkeskommune bygge krysset med Brekkeveien om til rundkjøring. 

 

Viken fylkeskommune utarbeider reguleringsplan for å tilrettelegge for sykkel langs fylkesvei 1496 Trondheimsvegen, mellom Cathinka Guldbergs veg og Jessheimkrysset i Jessheim sentrum.

 

Til toppen