Viken fylkeskommune er i gang med å detaljregulere arealene langs fylkesvei 1519 Solheimveien for å bygge sykkelvei med fortau mellom Røykåsveien og Nordliveien. 

Ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya vil først kunne stå ferdig i 2028. Frem til dette, vil vi gjøre vårt beste for at dagens bru skal kunne brukes på en sikker og effektiv måte.

 

Illustrasjon av sikkerhetsutstyret i Bragernestunnelen

Viken fylkeskommune starter høsten 2022 med en omfattende utbedring og oppgradering av Bragernestunnelen i Drammen. Det medfører at tunnelen blir stengt på kveld og natt, og at vi i perioder må sprenge inne i tunnelen.

 

Den sorte, stiplede linjen viser planområdet

Viken fylkeskommune planlegger ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2704 Nøsteveien, mellom Jensvollveien og Kirkeveien. Nå varsler vi, i samarbeid med Lier kommune, oppstart av reguleringsplan på stekningen. 

 

Prosjektet skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk ved Rakkestadsvingen i Fredrikstad, gjennom å utvide fv. 130 Haldenveien med et 200 meter langt kollektivfelt.

På fylkesvei 283 i Krokstadelva skal Viken fylkeskommune bygge krysset med Brekkeveien om til rundkjøring. 

KartpunktPublisert
Brekkeveien, 3055 Krokstadelva, Norway

 

Viken fylkeskommune utarbeider reguleringsplan for å tilrettelegge for sykkel langs fylkesvei 1496 Trondheimsvegen, mellom Cathinka Guldbergs veg og Jessheimkrysset i Jessheim sentrum.

KartPublisert
Fv.1496 Trondheimsvegen

 

   Det planlegges ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya som del av fylkesvei 317 Helgerødgata.

Til toppen