Fv. 118 Ny Sarpsbru

Bane NOR/2G Viken fylkeskommune skal lage reguleringsplan for ny Sarpsbru, rett nord for dagens veibru over Glomma i Sarpsborg kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt kommunedelplanen for InterCity på strekningen Borg Bryggerier-Klavestad. Det omfatter ny jernbane og fylkesvei i samme område ved Sarpsfossen.

Viken fylkeskommune ble i oktober 2021 orientert om departementets beslutning som medfører at prosjektet heretter baseres på planalternativet kalt MIDT-7.

Vi kan dermed starte arbeidet med å lage et forslag til reguleringsplan for fv. 118 og ny veibru over Glomma, mens Bane NOR tar ansvar for videre planlegging av Intercity-delen.

Bane NOR/2G Planlegger ny bru først

Deler av veitiltakene i området er avhengig av hvor den nye jernbanen plasseres.

Derfor vil Viken i første omgang planlegge det som kan gjennomføres før ny jernbane er på plass, deriblant ny Sarpsbru over Glomma (se gul sirkel i illustrasjonen til høyre).

Vil innkalle til infomøte

Per mars 2022 er det for tidlig i prosessen til at vi kan si noe om når en ferdig reguleringsplan vil foreligge.

Viken fylkeskommune vil i samarbeid med Sarpsborg kommune, invitere til et åpent møte med informasjon om det videre arbeidet. Velkommen!

NY SARPSBRU PÅ FV. 118 - Invitasjon til åpent møte 24. mars (PDF, 122 kB)

Møtet er åpent for alle interesserte og finner sted i Sarpsborg rådhus (bystyresalen) kl. 16.00 og kl. 18.00.

Det er foreløpig uklart hvilke grunneiere som vil bli berørt og i hvor stor grad den enkelte eiendom berøres.

Infobrosjyre om grunnerverv (PDF, 1013 kB)

 

Kontaktpersoner i Viken fylkeskommune:

 

Fakta om prosjektet:

Til toppen