Fv. 118 Ny Sarpsbru

Viken fylkeskommune skal lage reguleringsplan for ny Sarpsbru, rett nord for dagens veibru over Glomma i Sarpsborg kommune.

Flyfotooversikt over området - Klikk for stort bilde Bane NOR/2G

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt kommunedelplanen for InterCity på strekningen Borg Bryggerier-Klavestad. Det omfatter ny jernbane og fylkesvei i samme område ved Sarpsfossen.

Viken fylkeskommune ble i oktober 2021 orientert om departementets beslutning som medfører at prosjektet heretter baseres på planalternativet kalt MIDT-7.

Vi har sommeren 2022 engasjert konsulentfirmaet Multiconsult for å bidra til utarbeidelse av reguleringsplan for ny veibru over Glomma. Varsling av oppstart for dette planarbeidet er planlagt våren 2023. Per november 2022, er det forventet at en ferdig reguleringsplan blir vedtatt høsten 2024.

Bane NOR har ansvar for videre planlegging av InterCity for jernbanen.

Kart over Hafslund og Hafslundsøy - Klikk for stort bilde Bane NOR/2G

Planlegger ny bru først

Deler av veitiltakene i området er avhengig av hvor den nye jernbanen plasseres.

Derfor vil Viken i første omgang planlegge det som kan gjennomføres før ny jernbane er på plass, deriblant ny Sarpsbru over Glomma (se gul sirkel i illustrasjonen).

Det er foreløpig uklart hvilke grunneiere som vil bli berørt og i hvor stor grad den enkelte eiendom berøres.

Informasjonsbrosjyre om grunnerverv (PDF, 1013 kB)

Kontaktpersoner i Viken fylkeskommune:

Fakta om prosjektet: