Fv. 119 Dilling - Vang

Det planlegges ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien.

Planen omfatter 1700 meter med gang- og sykkelvei, fra sørsiden av jernbanen ved Dilling stasjon og videre til Vang skole.

Planområde for fv. 119 Dilling-Vang Viken fylkeskommune Det legges også til rette for utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien. Planområdet er rundt 55 dekar, inkludert nødvendig rigg- og anleggsområde.

 

Høring og offentlig ettersyn av forslaget til reguleringsplan

Fra 2. oktober 2020 legger Viken fylkeskommune ut forslag til detaljreguleringsplan for strekningen fv. 119 Dilling - Vang til høring og offentlig ettersyn. (PDF, 5 MB)

Alle de aktuelle plandokumentene finnes i menyen nederst på siden.

Har du merknader til reguleringsplanen, må disse sendes inn skriftlig innen 13.11.2020

Brev sendes til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du kan også sende svar via eDialog eller på e-post til post@viken.no

Merk innspillene med "2020/103614 Dilling-Vang"

Se kunngjøringsannonsen (PDF, 118 kB) som ble publisert Moss avis

Det er også lagt ut info på fylkeskommunens nettsider for høring og offentlig ettersyn 

Kontaktperson er byggeleder Hoshang Fatah i Viken fylkeskommune - som kan nås på telefon 954 06 001 eller hoshangf@viken.no

  • Fase: Planfase
  • Kommune: Moss kommune
  • Fylke: Viken

Dokumenter:

Fv. 119 Dilling - Vang - Forslag til detaljreguleringsplan (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser fv. 119 Dilling - Vang (PDF, 221 kB)

Plankart. Kartblad 1 (PDF, 2 MB)

Plankart. Kartblad 2 (PDF, 2 MB)

Plankart. Kartblad 3 (PDF, 2 MB)

Plankart. Kartblad 4 (PDF, 2 MB)

Plankart. Kartblad 5 (PDF, 2 MB)

Geoteknisk vurderingsrapport fv. 119 Dilling - Vang (PDF, 12 MB)

 

Andre aktuelle vedlegg:

02.06.2017 Oppsummering av innkommende merknader (PDF, 11 MB)

08.01.2018 KU-vurdering for regulering av Dilling-Vang (PDF, 2 MB)

11.01.2018 Varslingsdokument oppstart (PDF, 528 kB) 

10.12.2018 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 85 kB)

25.10.2019 Varslingsdokument for utvidet varsling (PDF, 319 kB)

 

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020.

Til toppen