Fv. 120 Storgata i Lillestrøm

3.mai 2021 startet Viken fylkeskommune arbeidet med å utbedre Storgata på strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen, og til og med bebyggelsen nord for Vestbygata. I anleggsperioden blir Storgata stengt for gjennomkjøring og trafikken ledet om Alexander Kiellands gate.

Som innbygger i Lillestrøm må du være forberedt på en lengre periode med støy, støv, trafikkomlegginger og vanskelig fremkommelighet.

   

 

 Nytt kjøremønster gjelder fra 8.juli 2022 og frem til oktober 2022 (se kart)

 

  

Om prosjektet:

På strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen og til og med bebyggelsen nord for Vestbygata, skal vi grave opp gata i hele sin bredde. Enkelte steder må vi grave så langt som fire meter ned. Gata ligger i dag på myr-grunn, noe som gjør at standarden på gata er dårlig. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der Lillestrøm kommune skal legge nye ledninger for vann og avløp. Når alt av kabler og ledninger er lagt, legger vi på nye masser og asfalterer gata.

Det skal alltid være ett åpent kjørefelt langs hele Storgata slik at kjøretøy under utrykning kan passere.

 

Om du må kjøre bil, anbefaler vi deg å beregne ekstra god tid i anleggsperioden. Hold fartsgrensen og følg skiltingen. Dersom du har mulighet, ber vi deg vurdere å sykle eller gå. Det vil minske køene og lette presset i trafikken.

Informasjon til deg som bor, jobber eller bruker Storgata

 

Fakta: 

Fase: byggefase

Byggeperiode: mai 2021 - høsten 2022

Kostnad: 160 millioner kroner

Antall km: 0,7

Kommune: Lillestrøm

Har du spørsmål om prosjektet kan du sende disse til:

storgata.lillestrom@viken.no

Kontaktpersoner:

Til toppen