Fv. 120 Storgata i Lillestrøm

Onsdag 19. oktober 2022 markerte Viken fylkeskommune at Storgata igjen er åpen for trafikk.  Her kan du lese om åpningen. 

Prosjektet er ferdigstilt. Denne nettsiden vil ikke bli oppdatert videre.

Om prosjektet:

3. mai 2021 startet Viken fylkeskommune arbeidet med å utbedre Storgata på strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen, og til og med bebyggelsen nord for Vestbygata.

På strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen og til og med bebyggelsen nord for Vestbygata, har vi grav opp gata i hele sin bredde. Enkelte steder har vi gravd så langt som fire meter ned. Storgata lå på myr-grunn, noe som gjorde standarden på gata dårlig. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt der Lillestrøm kommune har lagt ned nye ledninger for vann og avløp.

 

Informasjon til deg som bor, jobber eller bruker Storgata

 

Fakta: 

Fase: Åpnet 19. oktober 2022

Byggeperiode: mai 2021 - høsten 2022

Kostnad: 160 millioner kroner

Antall km: 0,7

Kommune: Lillestrøm

Har du spørsmål om prosjektet kan du sende disse til:

storgata.lillestrom@viken.no

Kontaktpersoner: