Fv. 128 Slitu–Sekkelsten

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 128 fra Slitu til Sekkelsten i Indre Østfold kommune.

Det er vedtatt en reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 128 fra Slitu-krysset til Sekkelsten-krysset i Indre Østfold kommune. Det er foreløpig ikke satt noen dato for byggestart.

Bussholdeplassene langs strekningen skal samtidig få en universell utforming og oppgraderes til dagens standard.

Hensikten med planen er å etablere et tilbud for myke trafikanter langs strekningen. Dette for å få flere til å velge å sykle eller gå framfor å ta bilen.

Fra 01.01.2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveiene, som følge av regionreformen.

Fakta

  • Fase: Prosjekteringsfase
  • Kommune: Indre Østfold kommune
  • Fylke: Viken

 

Dokumenter:

18.03.2016 Planbeskrivelse fv.128 Sekkelsten - Slitu (PDF, 4 MB)

Oversiktskart fv. 128 (JPG, 508 kB)

Reguleringsplankart_R001-004 (PDF, 2 MB)

Til toppen