Fv. 130 Begby–Borge skole

Det bygges ny gang- og sykkelvei langs Haldenveien for å få bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen.

Prosjektet omfatter 2200 meter med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 130 (tidligere fv. 110) fra Begby til Borge skole, og utbedring av krysset mellom Haldenveien og Vardeveien.

Dette omfatter også omlegging av fv. 130 ved Borge gravlund (1 km), samt breddeutvidelse på deler av dagens fylkesvei (1 km).

* Formålet med prosjektet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skolevei.

* Vinteren 2019 ble byggeplanene endelig godkjent av Fylkesmannen i Østfold, og Statens vegvesen har inngått kontrakt med Brødrene Ødegård Maskindrift AS om utførelsen av arbeidet.

* Byggestart var høsten 2019, og planen er at prosjektet skal stå ferdig sommeren 2021.

Fra 01.01.2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveiene, som følge av regionreformen.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Kontaktperson er prosjektleder Jens Tore Veum i Viken fylkeskommune på mobil 91 84 49 71 eller jensve@viken.no

Fakta

 • Fase: Byggefase
 • Kostnad:  Entreprisesum 56,8 mill. kr og anslått byggesum 87 mill. kr.
 • Byggeperiode: Byggestart høst 2019. Ferdig sommer 2021.
 • Lengde: 2200 meter
 • Kommune: Fredrikstad
 • Fylke: Viken

  Dokumenter

  Bilde med skissert strekningen som skal utbedres på fv. 130 - Klikk for stort bildeStrekningen som skal utbedres på fv. 130 SVV

  Til toppen