Fv. 130 Begby–Borge skole

Ny gang- og sykkelvei på fv. 130 Haldenveien skal gi bedre trafikksikkerhet. Strekningen ble offisielt åpnet 22. juni 2021.

Prosjektet omfatter 2200 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 130 (tidligere fv. 110) fra Begby til Borge skole, og utbedring av krysset mellom Haldenveien og Vardeveien.

Det omfatter også omlegging av fv. 130 ved Borge gravlund (800 m), slik at veien heretter går sør for gravlunden, samt breddeutvidelse og forsterkningen på deler av dagens fylkesvei.

Oversikt over område i grøntanlegg - Klikk for stort bildeDet nye grøntanlegget i krysset der Haldenveien møter Borgeveien. Viken fylkeskommune

Sikrere skolevei

Formålet med prosjektet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og dermed legge til rette for en sikrere skolevei.

En ny undergang forbinder også dagens gang- og sykkelvei langs fv. 113 Borgeveien, med det nye tilbudet langs fv. 130 Haldenveien (se bildet).

I det oppgraderte kryssområdet ved Borge gravlund er det også etablert tre bussholdeplasser med leskur og et grøntanlegg.

Asfaltvei og kryss - Klikk for stort bildeDet nye kryssområdet der Haldenveien møter Borgeveien ved gravlunden. Viken fylkeskommune

Brødrene Ødegård Maskindrift AS utfører arbeidet

Østfold fylkeskommune skrev i 2019 kontrakt med Brødrene Ødegård Maskindrift AS om utførelsen av arbeidet. Viken fylkeskommune overtok som byggherre fra 1. januar 2020 som følge av regionreformen..

Byggestart var høsten 2019. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal etter planen åpnes 22. juni 2021.

Viken fylkeskommune overtok i 2020

Fra 01.01.2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveiene, som følge av regionreformen.

Kontaktperson er prosjektleder Jens Tore Veum, Viken fylkeskommune, mobil 91 84 49 71 eller jensve@viken.no

Fakta

  • Fase: Byggefase
  • Anslått byggesum: 98 mill. kr.
  • Byggeperiode: Byggestart høst 2019. Ferdig juni 2021.
  • Lengde: 2200 meter
  • Kommune: Fredrikstad
  • Fylke: Viken

Dokumenter

Bilde med skissert strekningen som skal utbedres på fv. 130 - Klikk for stort bildeStrekningen som skal utbedres på fv. 130 SVV