Fv. 285 Asdøla bru

Viken fylkeskommune bygger ny bru over Asdølajuvet, på nedsiden av dagens bru. I tillegg bygger vi vei som knytter den nye brua til dagens fylkesvei. Arbeidet er inne i siste fase, og fra 9. mai til 30.mai 2022 stenger vi fv. 285 Ringeriksveien. 

Her skal vi bygge nye fv. 285 Asdøla bru - Klikk for stort bildeher skal vi bygge nye Asdøla bru Buskerud fylkeskommune  

Om prosjektet:

I 18. mai 2016 raste deler av landkaret på Asdøla bru. Brua ble revet og erstattet av en midlertidig bru.

Vi bygger ny slakkarmert betongbru på ca. 116 meter. Brua blir 11.5 – 12,3 meter bred utvendig, og får fire søyler og to landkar. I tillegg bygger vi to støttemurer på nordsiden av brua, mot gårdsbruk på høyre side av veien. Vi bygger også om adkomster til naboene slik at disse blir tilpasset ny vei. Brua og veien på begge sider får ny belysning. I tillegg skal vi legge om den lokale strømforsyningen, som tilhører Glitre Energi, og private vannledninger sør og nord for brua. Området rundt juvet er et populært turområde, og derfor skal vi bygge ny parkeringsplass på det som i dag er fylkesvei, nord for Asdøla. Denne parkeringsplassen bygger vi ikke før dagens bru er fjernet. På sørsiden skal vi bygge om det som i dag er fylkesvei, til driftsadkomst for privat vannverk og parkering for grunneier.

Trafikken på fv. 285 går i dag over en midlertidige bru, og det vil den fortrinnsvis gjøre hele anleggsperioden, frem til trafikken kan legges om til ny bru. Når trafikken er lagt om, fjernes den midlertidige brua. Deretter kan det som gjenstår av gamle Asdøla bru, rives og fjernes.

Fakta:

  • Byggeperiode: September 2020-sommeren 2022
  • Kostnad: 95 mill. kroner
  • Antall km: 0,116
  • Kommune: Lier

Kontaktpersoner:

Odd Gulaker, byggeleder, e-post: oddgu@viken.no

Sigurd Velken, prosjektleder, e-post: sigurdv@viken.no

Til toppen