Fv. 287 Åmot-Haugfoss

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei 287 mellom Åmot og Haugfoss i Modum kommune. Prosjektet er nå overtatt av Viken fylkeskommune, som har lagt planen ut på høring. 

Statens vegvesen har utarbeidet fire traseer for ny fylkesvei mellom Åmot og Haugfoss - Klikk for stort bildeStatens vegvesen har utarbeidet fire traseer for ny fylkesvei mellom Åmot og Haugfoss Arild Walberg Solerød, Viken fylkeskommune

Om prosjektet

For å bedre trafikkflyt, trafikksikkerhet og miljø i området planlegger vi en ny trasé for fv. 287 mellom Åmot og Haugfoss. En ny avkjøring fra riksvei 350 blir  tilpasset en fremtidig utforming av riksveien. Statens vegvesen har utarbeidet fire forskjellige trasévalg.

Før bygging skal Viken fylkeskommune i samarbeid med Modum kommune utarbeide reguleringsplan og byggeplan for den trasen som Modum kommune vedtar.  

Litt om traseene som er utredet (se kartet)

1A (blå linje): Lang tunnel

Starter med nytt kryss på riksvei (rv.) 350 og går på høy bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Vi planlegger kryss like før tunnelen med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru.

1A (blå linje): Kort tunnel

Starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og til et kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved fv. 2840 som blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru.

1B (brun linje)

Starter ved nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og til et kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd området før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru.

1C (grønn linje)

Starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og til et kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru.

3 (rød linje)

Starter med nytt kryss med rv. 350  (avhengig av at ny rv. 350 blir lagt på vestsiden av Drammenselva). Veien følger eksiterende fv. 2842 til Bakke og videre over dyrket jord til Nykirke. Veien legger seg øst for Nykirke og legger seg i skogen øst for Rypåsen. Videre går veien gjennom skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru.

Informasjon om veiprosjektet Rv. 350 Hokksund–Åmot finner du på på nettsidene til Statens vegvesen

Fakta:

  • Byggeperiode:
  • Kostnad: 
  • Antall km:
  • Kommune: Modum

Kontaktperson

Erling Fergestad, prosjektleder i Viken fylkeskommune, mobil 95 88 40 55, e-post: erlingfe@viken.no