Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss

Kveldsstemning der dagens stålbru krysser kanalen mellom Moss sentrum og Jeløya. Georg Ståle Brødholt Det planlegges ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya som del av fylkesvei 317 Helgerødgata.

Viken fylkeskommune er i gang med forarbeidet til reguleringsplan for ny Kanalbru, og den 6. september 2022 ble det presentert en rapport med foreløpige forslag til utforming av en ny bru.

Forarbeidsrapport for Helgerødgata og ny kanalbru i Moss - Viken fylkeskommune

Anbefalinger - Helgerødgata - Viken fylkeskommune

Målet er at selve planprosessen skal startes opp høsten 2022, en prosess som kan ta halvannet til to år frem til en ferdig plan foreligger.

Kommunestyret i Moss må til slutt vedta reguleringsplanen, før fylkeskommunen kan vedta bygging av ny bru.

Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for samferdsel i Viken fylkeskommune for perioden 2022-2025. Selve byggeperioden ventes å ta rundt to år.

Praktisk utforming av den nye brua og eventuelle endringer i trafikkmønster vil bestemmes gjennom reguleringsplanprosessen. Les mer om konsekvensene av innsnevring på Kanalbrua.

Skisse av den planlagte stengingen av de ytre kjørefeltene på dagens Kanalbru. Viken fylkeskommune Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua må reduseres. Viken fylkeskommune har derfor fått pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak i tråd med dette.

I juni 2022 ble derfor de ytterste kjørefeltene på brua stengt i begge retninger (som vist på tegningen) og slik skal det være i resten av levetiden for dagens bru. På dette viset vil man begrense antall kjøretøy som befinner seg på brua samtidig - og dermed redusere belastningene den utsettes for.

Alternativet til å stenge kjørefelt er en såkalt nedskrivning av dagens bru, noe som vil begrense hvor tunge kjøretøy som kan krysse den (fra akseltrykk 10 tonn og totalvekt 50 tonn, til akseltrykk 8 tonn og totalvekt 40 tonn). Dette fremstår som lite aktuelt, da det vil hindre busser og tunge utrykningskjøretøy som brannbiler fra å benytte brua.

Fakta om dagens Kanalbru:

  • Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk)
  • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen
  • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
  • Brua er bygd med 4 kjørefelt, men ble fra juni 2022 snevret inn til 2 felt.
  • Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter
  • Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter
  • Trafikkmengde per døgn 20.370 passeringer

Les også vår nyhetssaker om prosessen med planlegging av ny Kanalbru: 

Vil stenge to kjørefelt på Kanalbrua i Moss - Viken fylkeskommune

Forarbeidsrapport for Helgerødgata og ny kanalbru i Moss - Viken fylkeskommune

Kanalbrua ble snevret inn i juni 2022, ved hjelp av ny veioppmerking. Dette skal både redusere antall biler som kan være på brua samtidig - og bidra til at trafikken går mest mulig midt på brua (sentrisk kjøring). Alt for å redusere belastningen på de bærende konstruksjonene mest mulig. Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune            

Til toppen