Fv. 381 Seppoveien

Viken fylkeskommune planlegger utbedring av fylkesvei 381 Seppoveien i Fredrikstad kommune.

Klikk for stort bildeKart over planområdet i Seppoveien Viken fylkeskommune Strekningen er omtrent seks kilometer lang og strekker seg fra avkjøringen til gamle Evenrød skole i sør og fram til Solli, i krysset der fv. 381 møter fv. 112 Solliveien.  

Vi er i startfasen med å lage en detaljreguleringsplan for å finne løsninger som forlenger fylkesveiens levetid.

 

Aktuelle tiltak er:

* Grave grøfter og drenere veikroppen

* Forsterke veiskulderen

* Erstatte gamle og ødelagte stikkrenner, overvannsledninger og kummer

* Rydde sideterreng og bytte ut masser der det er behov

 

Det vil ikke gjøres endringer på plassering av veitraseen og veibredden vil fortsatt være den samme, med unntak av punkter med behov for å forsterke veikanten.

I forbindelse med ny detaljreguleringsplan for strekningen, kan publikum kontakte planleggingsleder Einar Nilsen via einarn@viken.no eller telefon 951 59 688.

 

Dokumenter for nedlasting:

Kunngjøringsannonse: Varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 692 kB)

Planinitiativ for fv. 381 Seppoveien (PDF, 743 kB)

Brev til grunneiere langs fv. 381 Seppoveien (DOCX, 119 kB)

Brev til offentlige etater om fv. 381 Seppoveien (DOCX, 117 kB)

Til toppen