Viken fylkeskommune gjør tiltak for å øke andelen som går og sykler. Når flere velger å gå eller sykle til jobb og i fritiden, vil vi få bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp og triveligere byer og tettsteder. 

Til toppen