Mobilitetsnettverk for Viken – regionalt fagnettverk for trafikksikkerhet, sykkel og gange

Viken fylkeskommune har opprettet et fagnettverk for trafikksikkerhet, sykkel og gange. Fylkeskommunen leder nettverket, som skal være en møteplass og en samarbeidsarena for kunnskapsdeling, informasjon- og erfaringsutveksling, inspirasjon og faglige diskusjoner.

Vi legger opp til 4–6 digitale og fysiske møter i året. Nyheter og kunnskapsgrunnlag legges ut på en felles teamskanal som er åpen for medlemmene. Her er det også mulig å stille spørsmål, dele nyheter og erfaringer, eller gi innspill om temaer til senere nettverkssamlinger.

Hvem kan delta?

Aktuelle deltakere i nettverket er frivillige aktører og organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet og mobilitet, samt kommuneansatte med ansvar for:

  • Sykkelplanlegging  
  • Trafikksikkerhet  
  • Drift og vedlikehold  
  • Kommunikasjon og kampanjer 
  • Skole og utdanning 
  • Helse og omsorg 
  • Klima og miljø 
  • Folkehelse 

Bli medlem!

Dersom du ønsker å være medlem av nettverket, kan du sende en henvendelse til: Helga Horge-Trømborg eller Kjerstin Spångberg.

Til toppen