Buss, bane og ferge

Fylkeskommunen tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i Viken.

Kollektivtransport er et prioritert område, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

For mer informasjon om buss, t-bane og ferge  

Du kan også planlegge din reise fra A-Å via www.en-tur.no.

Planer for kollektivtransport i Viken

Fylkesrådet vil utrede hvordan kollektivtrafikken best bør organiseres i Viken, der det skal utredes flere alternative løsninger. De tre kollektivselskapene fortsetter med sine kollektivtjenester som tidligere fra 1. januar 2020.

Fylkesrådet ønsker å utvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Akershus. Det vil snart bli mulig å kjøpe en felles billett ved å bruke ENTUR.

Til toppen