Samarbeidsarenaer for jernbane

Etter regionreformen har fylkeskommunene fått et større koordineringsansvar for kollektivtrafikken. Dette innebærer at Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen samarbeider mye tettere enn tidligere om å nå de ønskede målsettingene innenfor kollektivområdet.

Fylkeskommunen opererer på flere samarbeidsarenaer og jobber tett med følgende aktører innen jernbanefeltet:

Til toppen