Leirskredet i Gjerdrum

Natt til 30. desember 2020 gikk et leirskred i Gjerdrum. Her finner du informasjon om fylkesveier, kollektivtrafikk og skoleskyss i forbindelse med leirskredet.

Mer informasjon om leirskredet finner du hos Gjerdrum kommune.

Fylkesveier - åpne og stengte veier

Fra og med 9. september er alle veier åpne igjen. 

Kollektivtrafikk og skoleskyss

Fra og med 10. september går bussene som normalt igjen.

Kontaktinformasjon for pressen

For skriftlige henvendelser

Bruk e-post: presse@viken.no
Denne betjenes av pressevakten i arbeidstiden kl. 08.00-15.45

Henvendelser som gjelder fylkeskommunale planer og planarbeid

Fylkesdirektør for plan, klima og miljø Hilde Reine, e-post hildere@viken.no

Avdelingssjef kommunale planer Per A. Kierulf, e-post perki@viken.no

Be om innsyn

Innsynsforespørsler til Viken fylkeskommune rettes via e-post til post@viken.no eller via vår elektroniske postjournal.

Til toppen