Leirskredet i Gjerdrum

Natt til 30. desember 2020 gikk et leirskred i Gjerdrum. Her finner du informasjon om fylkesveier, kollektivtrafikk og skoleskyss i forbindelse med leirskredet.

Mer informasjon om leirskredet finner du hos Gjerdrum kommune.

Fylkesveier - åpne og stengte veier

Status over stengte veier, åpne veitraseer og omkjøringer:

  • Fv. 1549 er åpen mellom Kokstadhagan og fv. 120
  • Fv. 120 er helstengt syd for krysset til fv. 1542 – Gjerivegen
  • Fv. 120 er helstengt nord for krysset til fv. 1484 – Frognerlinna

Alternativ rute: For lette kjøretøy (under 3,5 tonn) er det etablert omkjøringsvei Kjærstadsletta – Henivegen/Vangsdalen – Gjerivegen. Det oppfordres til at så mange som mulig benytter seg av denne veien for å unngå unødig trafikk i Ask sentrum.

Status fylkesvei 120

6. mai 2021 ble det holdt et digitalt folkemøte om status og planer for fylkesvei 120. Se presentasjonen fra møtet. (PDF, 195 kB)

Kart som viser stengte veier og omkjøringsveier ved Ask i Gjerdrum - Klikk for stort bildeStengte veier og omkjøringsveier ved Ask i Gjerdrum 

Kollektivtrafikk og skoleskyss

Det er endringer i kollektivtilbudet for buss 400 og 400E. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom et ordinært, tilpasset kollektivtilbud.

Veikart over Gjerdrum - Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon for pressen

For skriftlige henvendelser

Bruk e-post: presse@viken.no
Denne betjenes av pressevakten i arbeidstiden kl. 08.00-15.45

Henvendelser som gjelder fylkeskommunale planer og planarbeid

Fylkesdirektør for plan, klima og miljø Hilde Reine, e-post hildere@viken.no

Avdelingssjef kommunale planer Per A. Kierulf, e-post perki@viken.no

Be om innsyn

Innsynsforespørsler til Viken fylkeskommune rettes via e-post til post@viken.no eller via vår elektroniske postjournal.

Til toppen