For pressen

Kontaktinformasjon for pressen

For skriftlige henvendelser

  • Bruk e-post: presse@viken.no
    Denne betjenes av pressevakten i arbeidstiden kl. 08.00-15.45

Henvendelser som gjelder fylkeskommunale planer og planarbeid

  • Fylkesdirektør for plan, klima og miljø Hilde Reine, e-post hildere@viken.no
  • Avdelingssjef kommunale planer Per A. Kierulf, e-post perki@viken.no

Be om innsyn

Planarbeid og rollefordeling

Ansvar for fylkesveier

Til toppen