Jordskredet i Gjerdrum: Status for fylkesveiene og kollektivtrafikken

Se oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veier, åpne veitraseer og omkjøringer i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum kommune. 
Kart over Gjerdrum - Klikk for stort bildeKart over Gjerdrum   

Status over stengte veier, åpne veitraseer og omkjøringer per 11. januar kl. 09.00:

  • Fv. 1549 er åpnet mellom Kokstadhagan og fv. 120
  • Fv. 120 er helstengt syd for krysset til fv. 1542 – Gjerivegen
  • Fv. 120 er helstengt nord for krysset til fv. 1484 – Frognerlinna

Alternativ rute: For lette kjøretøy (under 3,5 tonn) er det etablert omkjøringsvei Kjærstadsletta – Henivegen/Vangsdalen – Gjerivegen. Det oppfordres til at så mange som mulig benytter seg av denne veien for å unngå unødig trafikk i Ask sentrum.

Politiet ønsker at alternativ rute om Henivegen/Vangsdalen blir opprettholdt, fordi fv. 1542 – Gjerivegen kan bli stengt på kort varsel om det skulle skje utvikling i søket etter personer.

Kollektivdekning

Ruter etablererer kollektivdekning inn og ut av kommunen. Se ruter.no/avvik

Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

 Klikk for stort bilde 

Til toppen