Nyheter om vei og kollektiv

Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

Ruter har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie av mulig T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta.

Fylkesrådene inviterte 2. desember politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.

 

Til toppen