Pakkeautomater på hentepunkter (mikrologistikk)

Pakkeautomater plassert på ulike hentepunkter sørger for at innbyggere kan hente pakker når de vil. Automatene er selvbetjente og åpnes ved hjelp av en app eller kode sendt på melding. På sikt kan kanskje pakker som skal returneres også leveres i pakkeautomatene. Gjennom et to-årig pilotprosjektet skal Bærum kommune, Posten Norge og Transportøkonomisk institutt (TØI) teste ut nettopp dette konseptet. 
freepik.com/Viken fylkeskommune  

Pilotprosjekt

Gjennom det regionale varelogistikkprosjektet gir Bærum kommune Posten tillatelse til å plassere ut 15-20 "pakkebokser» på kommunens areal. TØI skal evaluere samfunnsmessige effekter og konsekvenser av konseptet. De skal blant annet undersøke:

  • i hvor stor grad  bidrar pakkeautomatene til at flere går og sykler, som er et mål for kommunen.
  • om pakkeautomater kan erstatte hjemlevering og dermed redusere transport i boligområder.
  • om pakker både kan hentes og leveres (toveislogistikk)
  • om flere transportaktører kan bruke samme automat (aktørnøytral levering)

Selvbetjente pakkeautomater gir konkurransefortrinn

At flere handler på nett utfordrer kapasiteten i post-i-butikk og andre betjente pakkeutleveringer. Erfaringene viser at kundene foretrekker pakkeautomater, blant annet fordi døgnåpne hentepunkter gir frihet og fleksibilitet. Pakkeautomater kan plasseres på ulike typer lokasjoner avhengig av hvor kundene foretrekker å hente pakker, for eksempel borettslag, T-banestasjoner og nærsentre.

På sikt planlegger Posten Norge å utplassere pakkeautomater på om lag 1000 hentepunkter / lokasjoner og Post Nord-pakker kan etter hvert hentes på om lag 1500 lokasjoner.

Instabox, DHL, Boxn og IBOX er eksempler på andre transport- og logistikkaktører som planlegger å rulle ut pakkeautormater på hentepunkter.

Til toppen