Nasjonal transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som viser hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk for de neste årene. Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2018–2029. Arbeidet med neste NTP 2022-2033 er i gang. Viken fylkeskommune har i denne prosessen innbudt kommunene til å komme med innspill til prioriteringer. Innspillene fra Viken fylkeskommunes ble vedtatt av fylkestinget 20.5 og 18.6 2020.

 

 

 

Til toppen