Nasjonal transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som viser hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk for de neste årene. Planen lages for en tolvårsperiode, men med hovedvekt på de første seks årene. Planen revideres hvert fjerde år.

Gjeldende plan er for perioden 2018–2029. Arbeidet med neste NTP 2022-2033 er i gang.

Viken fylkeskommune har i denne prosessen innbudt kommunene til å komme med innspill til prioriteringer innen 2. mars 2020.

NTP

 

Tidslinje for arbeidet med ny NTP i Viken fylkeskommune

  • 2. mars - Frist for kommunene å sende innspill til Viken
  • Mars -  Behandling i fylkesrådet
  • 29. april - Behandling i komité for samferdsel i Viken
  • 14. mai - Innspill fra Viken leveres samferdselsdepartementet
  • 20. mai - endelig behandling i Viken fylkesting
  • Mai/juni 2020 - Dialog mellom samferdselsdepartementet og fylkeskommunene
  • Vinter 2021 - Ny NTP 2022-2033 sendes på høring
Til toppen