Planer for samferdselsområdet

En av fylkeskommunens hovedoppgaver er samferdselsplanlegging. Fylkeskommunen må samordne og se fylkesveier, kollektivtransport og tilrettelegging for syklende og gående i en større sammenheng.

Her finner du gjeldende planer for samferdselsområdet i Viken:

Akershus

Østfold

Buskerud

I tillegg kan øvrige regionale planer, temastrategier og samarbeidsavtaler ha påvirkning på samferdselsplanleggingen.

Til toppen