Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen.

Sjekk om eleven har rett til gratis skoleskyss

Hvilken klasse går eleven i?


Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Hvor langt er det mellom hjemmet og skolen?
Det er korteste gangavstand fra folkeregistrert adresse som gjelder.

Endre svaret
Eleven har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (2 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:Endre svaret
Eleven har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (4 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:Endre svaret
Du har ikke rett til skoleskyss etter kilometerregelen (6 kilometer)
Eleven har likevel rett på skoleskyss dersom den faller inn under noen av kategoriene nedenfor:Endre svaret
Eleven har ikke rett til gratis skoleskyss

Eleven har rett på gratis skoleskyss dersom det er 4 kilometer eller lenger fra hjemmet ditt til skolen. Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som gjelder.

Unntak fra regelen

Det er likevel noen unntak fra regelen:

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade.

Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen).

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan også ha rett til skoleskyss. Mener du at skoleveien i er spesielt vanskelig eller farlig, kan du ta kontakt med skolen for å søke om skoleskyss i kommunen der du bor.

Mer om skoleskyss i grunnskolen

Eleven har rett til gratis skoleskyss

Foresatte trenger ikke søke om busskort til eleven. Skolen søker for deg.

Eleven har ikke rett til gratis skoleskyss

Eleven har rett på gratis skoleskyss dersom det er 2 kilometer eller lenger fra hjemmet ditt til skolen. Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som gjelder.

Unntak fra regelen

Det er likevel noen unntak fra regelen:

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade.

Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen).

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan også ha rett til skoleskyss. Mener du at skoleveien i er spesielt vanskelig eller farlig, kan du ta kontakt med skolen for å søke om skoleskyss i kommunen der du bor.

Mer om skoleskyss i grunnskolen

Eleven har rett til gratis skoleskyss

Foresatte trenger ikke søke om busskort til eleven. Skolen søker for deg.

Du har ikke rett til gratis skoleskyss

Du har rett på gratis skoleskyss dersom det er 6 kilometer eller lenger fra hjemmet ditt til skolen. Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som gjelder.

Unntak fra regelen

Det er likevel noen unntak fra regelen:

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade.

Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen).

Klage på vedtaket om skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss

Alle videregående skoleelever får gratis skoleskyss dersom reiseveien til skolen er 6 kilometer eller lengre fra hjemmet.

Søk om skoleskyss hos ditt kollektivselskap

Eleven har rett til gratis skoleskyss nå én av de foresatte bor lengre unna (grunnskole)

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende. 

Les mer om definisjonen av delt bosted på udir.no

Ta kontakt med din skole 

Foresatte trenger ikke søke om busskort til eleven. Skolen søker for deg.

Du har rett til gratis skoleskyss nå én av de foresatte bor lengre unna (videregående elever)

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

Les mer om definisjonen av delt bosted på udir.no

Søk om skoleskyss hos ditt kollektivselskap

Eleven har rett til gratis skoleskyss når skoleveien er trafikkfarlig (grunnskole)

Elever i grunnskolen med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet.

Les mer om hva som defineres som en særlig farlig eller vanskelig skolevei på udir.no

Ta kontakt med din skole

Foresatte gir selv beskjed til skolen om de mener skoleveien er farlig, som vurderer saken videre.

Eleven har rett til gratis skoleskyss ved nedsatt funksjonsevne eller ved midlertidig skade eller sykdom

Elever med varig eller midlertidig skade eller sykdom har rett til skyss uansett avstand til skolen eller til transportmiddelet. Det gjelder også elever som går på skolefritidsordning i grunnskolen.

Ta kontakt med din skole

Foresatte gir selv beskjed til skolen, som vurderer saken videre.

Mer informasjon om rutetider finner du på nettsidene til kollektivselskapet som kjører i kommunen du bor.

Velg et av alternativene ovenfor

Kollektivselskaper

Har du spørsmål om skoleskyss og håndtering av smittevern kontakt kollektivselskapet som har ansvar for din bostedskommune.

Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Skoleskyss i videregående skole

Til toppen