Skoleskyss i videregående skole

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.  

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som avgjør om du har rett til skoleskyss.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

For elever på barne- og ungdomsskolen gjelder andre kilometer-regler

Skoleskyssordning i Viken fylkeskommune

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil de gamle retningslinjene for skoleskyss gjelde, fram til nye er utarbeidet. Elever som før tilhørte Akershus, Buskerud og Østfold vil ha skoleskysstilbud etter tidligere fylkeskommunes retningslinjer. De nye kommunene Lunner og Jevnaker vil henholdsvis sortere under tidligere Akershus (Ruters ruteområde) og tidligere Buskerud (Brakars ruteområde).

Skoleskyss videregående skole

 

Til toppen