Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.–10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som gjelder. Ved spesielle behov kan du søke om unntak fra avstandskravet (kilometerregelen).

Har du spørsmål om skoleskyss og håndtering av smittevern kontakt kollektivselskapet som har ansvar for din bostedskommune.

Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Skoleskyss i videregående skole

Til toppen