Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan få TT-kort hvis:

 • du ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år
 • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Viken
 • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kort. Merk at du også må sende inn søknad om TT-kort i eget skjema.

Du får ikke TT-kort hvis du:

 • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
 • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
 • er under 10 år
 • har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort
 • har begrenset tilbud av offentlig transport på hjemstedet gir ikke rett til TT-kort

Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive i legeerklæringen konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen. 

TT-kort er til drosjereiser

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Viken som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet variere fra år til år. Alle får likt beløp. 

Du trenger ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel:

Hvor mye penger får jeg?

Første halvår 2022 er grunntilskuddet for TT-kort på 3100 kroner.

Du kan ikke søke om ekstra utbetalinger. Les med om tilskudd for TT-kort. 

Søk TT-kort

Alle som har TT-kort i 2020, får en overgangsordning som varer i to år.

Søke TT-kort  

Sjekke saldo på kort eller mistet kort

Har du mistet eller blitt frastjålet kortet, kontakt Rogaland Taxi.

Du kan sjekke hvor mye du har igjen på kortet på flere måter:

 • Sjekk saldoen ved å skrive inn brukernummeret ditt på www.rtt.no/tt. Brukernummeret ditt står på TT-kortet.
 • Send SMS med brukernummeret til 404 66 000.
 • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Viken.
 • Spør drosjesjåføren som kan fortelle deg saldoen din.

Legeerklæring som lege fyller ut

Legeerklæring for TT-kort 

TT-kort fra tidligere ordninger

Les mer om reglene hvis du har TT-kort fra gammel ordning.

Ofte stilte spørsmål

Kontakt TT-kontoret

Ikke send personopplysninger på e-post til oss. Vil du kontakte oss på e-post, må du bruke eDialog.

Kontakt Viken fylkeskommune

Åpningstid telefon TT-kontoret

 • Normal åpningstid: 10:00–14:00 (16. september til 14. mai)
 • Sommertid: 10:00–13:00 (15. mai til 15. september)

Sjekke saldo på kort eller mistet kort

Til toppen