Søk om TT-kort (transporttjeneste)

TT-ordningen er for deg som på grunn av en varig funksjonsnedsettelse har betydelige vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. 

TT-ordningen fungerer som en drosjebasert, individuell dør-til-dør transport.Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport.

Søke TT-kort i Akershus  Søke TT-kort i Buskerud  Søke TT-kort i Østfold

Midlertidig videreføring 

TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.20. Viken fylkeskommune skal utarbeide og vedta felles retningslinjer i 2020.

Endringer som følge av kommunesammenslåinger

Bor du i Jevnaker eller Lunner?

Fra 1. januar 2020 ble kommunene Jevnaker og Lunner overført fra Oppland fylkeskommune (Innlandet) til Viken fylkeskommune. I 2020 skjer saksbehandlingen i kommunen etter Opplands reglement for TT-transport. 

Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med kommunen du bor i.

Bodde du i Svelvik?

Svelvik kommune overføres til Viken fylkeskommune fra Vestfold gjennom sammenslåingsprosessen mellom Svelvik og Drammen kommune. I 2020 saksbehandles søknader i Drammen kommune etter Vestfolds TT-reglement.

Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med Drammen kommune.

Bodde du i Nedre Eiker?

Nedre Eiker har slått seg sammen med Drammen kommune. I 2020 saksbehandles søknadene i Drammen kommune.

Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med Drammen kommune.

Bodde du i Hurum eller Røyken?

Hurum, Røyken og Asker kommuner har slått seg sammen i Asker kommune fra 1.1.2020. I 2020 skjer saksbehandling i Asker kommune etter Buskeruds TT-reglement.

Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med Asker kommune på tlf. 66 70 00 00.

Bodde du i Rømskog?

Rømskog og Aurskog-Høland kommuner har slått seg sammen til Aurskog-Høland kommune fra 1.1.2020. I 2020 skjer saksbehandlingen i Aurskog-Høland kommune etter Østfolds retningslinjer  

Skal du søke om TT-kort eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med Aurskog-Høland kommune

Til toppen