TT-ordningen – Tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser i Viken

TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. 

TT-ordningen gis i form av et tilskudd til reiser, som betales med TT-kort. Størrelsen på tilskuddet bestemmes ut fra budsjettbehandlingen i fylkestinget. 

Viktig informasjon til brukere som har spørsmål om utvidet TT-ordning, dvs. ekstra statlige tilskudd for rullestolbrukere og blinde/svaksynte i enkelte kommuner: Staten har ikke fordelt midler for 2021. Fylkene har søknadsfrist 31. januar 2021. Utvidet TT-ordning vil bli tildelt så snart tilskuddet er klart.

TT-ordningen er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. Etter hvert som de kollektive transportløsningene gjennom økt fleksibilitet og universell utforming blir et reelt alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan dette ses i sammenheng med TT-ordningen i Viken.  

TT-ordningen har ikke til formål å dekke reiser som dekkes av andre tilskuddsordninger, slik som reise til og fra arbeid- og utdanningstilbud eller reise til og fra lege, sykehus og annet behandlingstilbud. 

TT-ordningen i Viken har ikke ventelister, søkere får TT-kortet så snart søknaden er godkjent. Det er ingen egenandel for reiser med TT-kort fra Viken. Alle søknader behandles av fylkeskommunen, det er ikke nødvendig å kontakte kommunen. 

Til deg som skal søke om TT-kort Til deg som allerede har TT-kort 

Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01, dersom du:

  • Vil sjekke saldoen på kortet
  • Har mistet, eller er frastjålet kortet

Til toppen