Søk om TT-kort (transporttjeneste)

TT-ordningen er for deg som på grunn av en varig funksjonsnedsettelse har betydelige vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. 

TT-ordningen fungerer som en drosjebasert, individuell dør-til-dør-transport. Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport.

Søke TT-kort i Akershus  Søke TT-kort i Buskerud  Søke TT-kort i Østfold

Midlertidig videreføring 

TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide og vedta felles retningslinjer i 2020. 

Endringer som følge av kommunesammenslåinger

Endringer som følge av kommunesammenslåinger

Til toppen