Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. 

Slik fungerer TT-kort

TT-ordningen gis i form av et tilskudd til reiser, som betales med TT-kort. Størrelsen på tilskuddet bestemmes ut fra budsjettbehandlingen i fylkestinget. 

Det tar vanligvis fire uker å behandle en søknad om TT-kort. Det er ingen venteliste og søkere får TT-kortet så snart søknaden er godkjent. Alle søknader behandles av fylkeskommunen, det er ikke nødvendig å kontakte kommunen. 

Det er ingen egenandel for reiser med TT-kort fra Viken. Les mer om hvor og når du kan bruke TT-kort

Søke TT-kort

Alle som har TT-kort i 2020, får en overgangsordning som varer i to år.

Søke TT-kort  

Informasjon til leger og kommuner

Sjekke saldo på kort

Finn først frem brukernummeret ditt som står på TT-kortet.

Du kan sjekke hvor mye du har igjen på kortet på flere måter:

  • Sjekk saldoen ved å skrive inn brukernummeret ditt på www.rtt.no/tt.
  • Send SMS med brukernummeret til 404 66 000.
  • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for alle fylkeskommuner og NAV.
  • Spør drosjesjåføren som kan fortelle deg saldoen din.

Har du mistet eller blitt frastjålet kortet, kontakt Rogaland Taxi.

Om TT-ordningen

Viken fylkeskommune har ansvar for kollektivtransport, og en del av det er å tilrettelegge transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Etter hvert som de kollektive transportløsningene gjennom økt fleksibilitet og universell utforming blir et reelt alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan dette ses i sammenheng med TT-ordningen i Viken.

Til toppen