Informasjon til deg som har TT-kort

Alle som har TT-kort i 2020, får en overgangsordning som varer i to år. Du trenger ikke foreta deg noe.

Alle beholder TT-kortet i to år 

Alle som hadde TT-kort i de gamle TT-ordningene i Viken 31. desember 2020 vil bli overført til en overgangsordning, som varer i to år fram til 31. desember 2022. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

Regler for deg som har TT-kort fra før

Har du fått TT-kort fra Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland (Jevnaker eller Lunner) og Vestfold (Svelvik) gjelder disse reglene for deg:

  • Du trenger ikke søke på nytt. 
  • Du kan fortsette å bruke TT-kortet du allerede har. 
  • Det er Viken fylkeskommune som administrerer overgangsordningen. Du trenger ikke kontakte kommunen du bor i. 
  • Du får det samme tilskuddet som andre TT-brukere i Viken. 
  • Hvis du har hatt TT-kort med grunntilskudd (det vanlige beløpet i ordningen), får du samme grunntilskudd som nye søkere etter 1. januar 2021. 
  • Hvis du har hatt redusert tilskudd, vil du få et halvt av Vikens grunntilskudd. 
  • Hvis du har hatt ekstra tilskudd, vil du få ett-og-et-halvt av Vikens grunntilskudd. 

Overgangsordningen utløper 31. desember 2022. Hvis du fortsatt trenger TT-ordningen etter det, må du sende ny søknad til Viken fylkeskommune

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Lover og regler

Til toppen