Informasjon til deg som har TT-kort

Alle som har TT-kort i 2020, får en overgangsordning som varer i to år. Du trenger ikke foreta deg noe.

Alle beholder TT-kortet i to år 

Alle som har TT-kort i de gamle TT-ordningene i Viken per 31. desember 2020 vil bli overført til en overgangsordning, som varer i to år – til 31. desember 2022. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

 • Dette gjelder for alle TT-brukere i Viken, uansett om du har fått TT-kort fra Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland (Jevnaker eller Lunner) eller Vestfold (Svelvik): 
 • Du trenger ikke søke på nytt. 
 • Du kan fortsette å bruke TT-kortet du allerede har. 
 • Det er Viken fylkeskommune som administrerer overgangsordningen. Du trenger ikke kontakte kommunen du bor i. 
 • Du får det samme tilskuddet som andre TT-brukere i Viken. 
 • Hvis du har hatt TT-kort med grunntilskudd, det vanlige beløpet i ordningen, vil du få samme grunntilskudd som nye søkere etter 1. januar får. Tilskuddet blir bestemt hvert halvår. Første halvår 2021 er grunntilskuddet 2900 kr. 
 • Hvis du har hatt redusert tilskudd, vil få et halvt av Vikens grunntilskudd. 
 • Hvis du har hatt ekstra tilskudd, vil du få ett-og-et-halvt av Vikens grunntilskudd. 

Overgangsordningen utløper 31. desember 2022. Hvis du fortsatt trenger TT-ordningen etter det, må du sende en ny søknad til Viken fylkeskommune 

Hva får jeg i tilskudd? 

Tilskuddet blir bestemt hvert halvår ut fra årsbudsjettet til fylkeskommunen. Du får pengene to ganger i året, i januar og i juli. Første halvår 2021 er grunntilskuddet 2900 kr. Du kan ikke søke om ekstra utbetalinger.  

Alle får det samme grunntilskuddet. 

Noen brukergrupper får et større tilskudd: 

 • De som må reise med bil tilpasset rullestol får et ekstra tilskudd. 
 • De som bor mer enn 15 km fra kommunesenter får et ekstra tilskudd. Hvis kommunen har flere servicetorg regnes avstanden til det nærmeste. 

Hvor kan jeg reise? 

Du kan reise hvor du vil i hele landet, så lenge du reiser med en transportør som kan ta imot betaling med TT-kortet. Du må selv passe på at du har nok penger på kortet til å betale for reisen. Du skal ikke betale egenandel for reisen. 

Hvor mye du har igjen på kortet kan du sjekke på flere måter. Finn først fram brukernummeret ditt, det står på TT-kortet, så kan du: 

 • Ringe Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. 
 • Gå til www.rtt.no/tt
 • Sende SMS med brukernummeret til 404 66 000. 
 • Du kan også få saldoen av drosjesjåføren. 

TT-ordningen er  til fritidsreiser. For arbeids- eller utdanningsreiser, kontakt NAV på tlf. 55 55 33 33. Skal til lege eller sykehus, kontakt Pasientreiser på tlf. 915 05 515. 

Hvor lenge varer TT-kortet? 

TT-kortet varer i to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

Jeg har mistet TT-kortet, hva gjør jeg? 

Du må ringe vår oppgjørssentral Rogaland Taxi på 51 90 90 01. De kan sperre TT-kortet ditt og sende deg nytt kort. 

Endrede forhold 

Hvis du flytter fra Viken, må du si ifra til fylkeskommunen. Bruk post eller eDialog, ikke send e-post. 

Hvis du vil endre noe i en søknad du har sendt tidligere, for eksempel at du har fått behov for rullestoltilpasset drosje, eller har flyttet til et sted lenger enn 15 km unna kommunesenteret, må du søke på nytt

Hvor finner jeg regelverket for TT-ordningen? 

Til toppen