Regelverk og informasjon til kommuner

Fra 1. januar 2021 gjelder det en ny felles TT-ordning for hele Viken. Den skal sikre like rettigheter forbrukerne, uansett hvor i fylket de bor. Det vil være en overgangsordning på to år, slik at de som har TT-kort pr. 01.01.21 ikke trenger å foreta seg noe.  

Etter 1. januar 2021 skal alle søknader sendes og behandles sentralt av Viken fylkeskommune. Det er derfor ikke lenger nødvendig for søkere eller pårørende å kontakte kommunen.

Regelverket for TT-ordningen 

Informasjon om den nye TT-ordningen 

TT-kort er for dem som er ute av stand til å reise med kollektivtrafikk grunnet varig funksjonshemming. TT-kort gir et tilskudd som kan benyttes til transport i valgfri drosje. Det skal ikke betales egenandel for reiser med TT-kort fra Viken. 

 • Brukerne får tilsendt et elektronisk TT-kort som kan brukes til å betale drosjeturen. Kortet blir automatisk påfylt med et tilskudd to ganger per år, 1. januar og 1. juli. Det er ikke mulig å søke om ekstra utbetalinger. 
 • TT-ordningen er ment til fritidsreiser. TT-kortet bør ikke brukes til arbeids- eller utdanningsreiser. Kontakt NAV på tlf. 55 55 33 33. TT-kortet bør ikke brukes til å reise til lege eller sykehus. Kontakt Pasientreiser på tlf. 915 05 515. 
 • Godkjenning som TT-bruker gis for to eller fire år avhengig av funksjonshemmingens varighet. TT-ordningen i Viken har ikke ventelister, søkerne får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent. 

Krav til søkerne: 

For å få innvilget TT-kort må søkerne: 

 • Ha en funksjonshemming som antas vare minimum to år. 
 • På grunn av funksjonshemmingen være ute av stand til å benytte offentlig transportmiddel på ditt hjemsted. Også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt transporttilbud anses som offentlig transportmiddel. 
 • Være folkeregistrert bosatt i Viken. 

Begrensninger: 

 • De som disponerer bil og selv kan kjøre den, får ikke TT-kort. 
 • De som får grunnstønad til transport eller bilstønad fra NAV, får ikke TT-kort. 
 • Nedre aldersgrense er 10 år. 
 • Søkerne må være folkeregistrert bosatt i Viken. 
 • De med fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer må beskrive konkret hvilket transportbehov de har som ikke dekkes av kommunen. 
 • Vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort. 
 • Begrenset tilbud av offentlig transport på hjemstedet gir ikke rett til TT-kort. 

For spørsmål: Kontakt oss på telefon 32 30 00 00, eller tt.samferdsel@viken.no

Ikke send personopplysninger eller helseopplysninger på e-post. 

Til toppen