Søk TT-kort i den nye TT-ordningen i Viken fra 1. januar 2021

TT-ordningen er et alternativt transporttilbud for mennesker som ikke kan reise kollektivt på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. 

Transporttilbudet gis i form av tilskudd til reiser på et TT-kort, som kan brukes til å betale drosje. Tilskuddet du får blir bestemt ut fra årsbudsjettet til fylkeskommunen.  

TT-ordningen er ment til fritidsreiser. Du trenger ikke bruke TT-kortet til arbeids- eller utdanningsreiser, kontakt NAV på tlf. 55 55 33 33. Du trenger ikke bruke TT-kortet når du skal reise til lege eller sykehus, kontakt Pasientreiser på tlf. 915 05 515. 

Kan jeg få TT-kort? 

 • De som ikke kan reise kollektivt på grunn av en varig funksjonsnedsettelse, kan søke om TT-kort, men det er noen unntak: 
 • De som disponerer bil og selv kan kjøre den, får ikke TT-kort. 
 • De som får grunnstønad til transport eller bilstønad fra NAV, får ikke TT-kort. 
 • Nedre aldersgrense er 10 år. 
 • Søkerne må være folkeregistrert bosatt i Viken. 
 • De med fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer må beskrive konkret hvilket transportbehov de har som ikke dekkes av kommunen. 

Hvordan søker jeg om TT-kort? 

Fyll ut søknadsskjemaet vårt (PDF, 393 kB)

Vi oppfordrer deg til å bruke det digitale søknadsskjemaet som blir lagt ut her i januar 2021.

Du kan også bruke PDF-skjemaet, som du kan fylle ut digitalt eller på papir

Søknadsskjemaet består av en egenerklæring og en legeerklæring. Du og legen din kan fritt velge å bruke det digitale skjemaet eller PDF-skjemaet, dere trenger ikke å bruke samme type skjema. 

egenerklæringen spør vi om: 

 • Hvem du er 
 • Hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
 • Hva slags funksjonsnedsettelse du har 
 • Hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk 
 • Om du får støtte til transport fra NAV 
 • Du må også legge ved en legeerklæring. Vi spør legen om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen din og hva som gjør at du ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Når får jeg TT-kortet? 

Det tar vanligvis en måned å behandle en søknad om TT-kort. Hvis det kommer mange søknader samtidig kan det hende vi trenger lengre tid, da vil du få beskjed om det. 

TT-ordningen i Viken har ikke ventelister, så du får tilsendt TT-kortet så fort vi har godkjent søknaden din. 

Hva får jeg i tilskudd? 

Tilskuddet blir bestemt hvert halvår ut fra årsbudsjettet til fylkeskommunen. Du får pengene to ganger i året, i januar og i juli. Første halvår 2021 er grunntilskuddet 2900 kr. Du kan ikke søke om ekstra utbetalinger.  

Alle får det samme grunntilskuddet. Vi tilpasser ikke tilskuddet til ditt individuelle transportbehov. 

Noen brukergrupper får et større tilskudd: 

 • De som må reise med bil tilpasset rullestol får et ekstra tilskudd. 
 • De som bor mer enn 15 km fra kommunesenter får et ekstra tilskudd. Hvis kommunen har flere servicetorg regnes avstanden til det nærmeste. 

Hvor kan jeg reise? 

Du kan reise hvor du vil i hele landet, så lenge du reiser med en transportør som kan ta imot betaling med TT-kortet. Du må selv passe på at du har nok penger på kortet til å betale for reisen. Du skal ikke betale egenandel for reisen. 

Hvor mye du har igjen på kortet kan du sjekke på flere måter. Finn først fram brukernummeret ditt, det står på TT-kortet, så kan du: 

 • Ringe Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. 
 • Gå inn på internettsiden www.rtt.no/tt. 
 • Sende SMS med brukernummeret til 404 66 000. 
 • Du kan også få saldoen av drosjesjåføren. 

Hvor lenge varer TT-kortet? 

TT-kortet varer i to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

Hvor finner jeg regelverket for TT-ordningen? 

Til toppen