Søk TT-kort

TT-ordningen er et alternativt transporttilbud for mennesker som ikke kan reise kollektivt på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. 

TT-kort er til drosjereiser

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Viken som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet varierer fra år til år. Alle får likt beløp. 

Du trenger ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel:

Hvem kan få TT-kort?

Du kan får få TT-kort hvis du:

  • ikke kan reise kollektivt på grunn av en varig funksjonsnedsettelse
  • har folkeregistrert adresse og er bosatt i Viken

Du får ikke TT-kort hvis du:

  • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
  • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
  • er under 10 år

Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen. 

Hvordan søker jeg om TT-kort? 

Du må legge ved en egenerklæring i søknaden der du må svare på:

  • Hvem du er 
  • Hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
  • Hva slags funksjonsnedsettelse du har 
  • Hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk 
  • Om du får støtte til transport fra NAV 

Du må også legge ved en legeerklæring. Vi spør legen om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen din og hva som gjør at du ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

 Søk om TT-kort

Du kan også bruke PDF-skjemaet Søknad om TT-kort (PDF, 393 kB), som du kan fylle ut digitalt eller på papir. Send det til oss via E-dialog eller til adresse:

Viken fylkeskommune
TT Transportforvaltning
Postboks 220 1702 Sarpsborg

Søknadsskjemaet består av en egenerklæring og en legeerklæring som legen din må fylle ut. Du og legen din kan fritt velge å bruke det digitale skjemaet eller PDF-skjemaet, dere trenger ikke å bruke samme type skjema. 

Når får jeg TT-kortet? 

Det tar vanligvis en måned å behandle en søknad om TT-kort. Hvis det kommer mange søknader samtidig kan det hende vi trenger lengre tid, da vil du få beskjed om det. 

TT-ordningen i Viken har ikke ventelister, så du får tilsendt TT-kortet så fort vi har godkjent søknaden din. 

Sjekke saldo på kort

Finn først frem brukernummeret ditt som står på TT-kortet.

Du kan sjekke hvor mye du har igjen på kortet på flere måter:

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Lover og regler

Til toppen