Søk TT-kort

TT-ordningen er et alternativt transporttilbud for mennesker som ikke kan reise kollektivt på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan få TT-kort hvis du:

 • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år
 • har folkeregistrert adresse og er bosatt i Viken

Du får ikke TT-kort hvis du:

 • disponerer egen bil og kan kjøre den selv
 • får grunnstønad til til transport eller bilstønad fra NAV
 • er under 10 år
 • har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested, gir ikke rett til TT-kort
 • har begrenset tilbud av offentlig transport på hjemstedet gir ikke rett til TT-kort

Har du fast plass på sykehjem eller tilsvarende boformer, må du eller fastlegen din beskrive konkret hvilket transportbehov du har som ikke dekkes av kommunen. 

TT-kort er til drosjereiser

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Viken som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet varierer fra år til år. Alle får likt beløp. 

Du trenger ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel:

Hvordan søker jeg om TT-kort? 

En TT-søknad består av to deler:

 1. Egenerklæring som du fyller ut selv
 2. Legeerklæring som legen din må fylle ut

For at vi skal kunne behandle søknaden din må vi ha mottatt både egenerklæringen og legeerklæringen. Det er derfor en fordel om disse kommer omtrent samtidig.

1. Egenerklæring

I egenerklæringen må du svare på:

 • Hvem du er 
 • Hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
 • Hva slags funksjonsnedsettelse du har 
 • Hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk 
 • Om du får støtte til transport fra NAV 

2. Legeerklæring

I legeerklæringen spør vi legen om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen din og hva som gjør at du ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Du og legen din kan fritt velge å søke digitalt eller via PDF-skjema. Dere behøver ikke bruke samme type skjema. 

Søk om TT-kort

Søke om TT-kort på papir

Hvis du ikke kan søke elektronisk hvis du for eksempel ikke har BankID, kan du bruke PDF-skjema: Søknad om TT-kort (PDF, 393 kB). Dette skjemaet inneholder en egenerklæring som pasienten må fylle ut og en legeerklæring som legen må fylle ut.

Fyll ut skjemaet digitalt eller skriv det ut på papir og send det til oss via E-dialog eller til vår postadresse:

Viken fylkeskommune
TT Transportforvaltning
Postboks 220 1702 Sarpsborg

Informasjon til leger 

Mer informasjon om legeerklæring for TT-kort 

Behandlingstid

Det tar inntil fire uker å behandle en søknad om TT-kort. 

Det er ikke ventelister, så du får tilsendt TT-kortet så fort vi har godkjent søknaden din. 

Hvis det kommer mange søknader samtidig kan det hende vi trenger lenger tid, da vil du få beskjed om det. 

Mer om TT-ordningen

Til toppen