Søk TT-kort

TT-ordningen er et alternativt transporttilbud for mennesker som ikke kan reise kollektivt på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få TT-kort?

Søk om TT-kort

For å få TT-kort må to ting gjøres:

  1. Legen din må sende inn legeerklæring til Viken fylkeskommune i eget skjema. Slik sender legen din legeerklæringen
  2. Når legen din har sendt inn legeerklæring kan du eller din verge søke om TT-kort. Vi behandler ikke søknaden din før legen har sendt inn legeerklæring.

I søknaden om TT-kort må du svare på:

  • Hvem du er 
  • Hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
  • Hva slags funksjonsnedsettelse du har 
  • Hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk 
  • Om du får støtte til transport fra NAV 

Du trenger ikke passfoto for å søke.

Søk om TT-kort

Har du ikke BankID?

Hvis du ikke kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet fordi du for eksempel ikke har BankID, kan du bruke papirskjema: Søknad om TT-kort (PDF, 393 kB) (PDF, 399 kB).

Dette skjemaet inneholder en del som pasienten eller vergen må fylle ut og en legeerklæring som legen må fylle ut.

Fyll ut skjemaet digitalt eller skriv det ut på papir og send det til oss via E-dialog eller til vår postadresse:

Viken fylkeskommune
TT Transportforvaltning
Postboks 220 1702 Sarpsborg

Behandlingstid

Det tar inntil fire uker å behandle en søknad om TT-kort. 

Det er ikke ventelister, så du får tilsendt TT-kortet så fort vi har godkjent søknaden din. 

Hvis det kommer mange søknader samtidig kan det hende vi trenger lenger tid, da vil du få beskjed om det. 

Om TT-ordningen

Til toppen