Søke TT-kort Buskerud

TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Slik søker du

 • Det er kommunen som behandler søknader om TT-kort. Du skal derfor kontakte kommunen du bor i ved spørsmål om tjenesten.
 • Du søker om TT-kort på et eget søknadsskjema (PDF, 320 kB). Sammen med skjema må du sende en legeerklæring (PDF, 234 kB).
 • Den nedsatte funksjonsevnen skal ha en varighet på minst 2 år. I særlige tilfeller kan kommunen gjøre unntak.

Hvordan bruker jeg TT-kortet?

 • Når søknaden din er innvilget, får du tilsendt et verdikort som brukes som betalingsmiddel i drosjen. Kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.
 • Når du bestiller reise, må du oppgi at du er TT-bruker og om du har rullestol eller har andre hjelpebehov. Du må si fra hvis du vil ha med deg en ledsager. Ledsageren reiser gratis.
 • Du betaler en egenandel på kr 50;- for hver reise. Resten av reiseutgiften trekkes av TT-kortet
 • TT-tjenesten er dør-til-dør transport når du skal på handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter. TT –tjenesten er ikke til syketransport, transport til lege eller annen helse-behandling som dekkes med rekvisisjon.

Om ordningen

 • Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for TT tjenesten og fastsetter hvor mange som skal får tilbudet i hver kommune. Antall brukere framgår at kvoteordningen i TT-reglementet. (PDF, 419 kB)

Sjekke saldo

Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter:

 • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. De er fylkeskommunens oppgjørsenhet for TT-ordningen.
 • Sjekk saldoen på  www.rtt.no/tt. Her må du skrive inn ditt brukernummer, som du finner på TT-kortet.
 • Sende SMS med brukernummer til tlf. 404 66 000. Her får du svar hele døgnet.
 • Du kan også få saldoen av drosjesjåføren.
Til toppen