TT-kort fra tidligere ordninger

Alle som hadde TT-kort i de gamle TT-ordningene i Viken 31. desember 2020 ble overført til en overgangsordning, som varer i to år. 

Overgangsordningen utløper 31. desember 2022. Alle får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt.

Alle beholder TT-kortet i to år 

Har du fått TT-kort fra Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland (Jevnaker eller Lunner) og Vestfold (Svelvik) gjelder disse reglene for deg i en overgangsordning:

Regler for overgangsordningen

  • Du trenger ikke søke på nytt. 
  • Du kan fortsette å bruke TT-kortet du allerede har. 
  • Det er Viken fylkeskommune som administrerer overgangsordningen. Du trenger ikke kontakte kommunen du bor i. 

Alle får samme tilskudd

  • Du får det samme tilskuddet som andre TT-brukere i Viken. Hvis du har hatt TT-kort med grunntilskudd (det vanlige beløpet i ordningen), får du samme grunntilskudd som nye søkere etter 1. januar 2021. 
  • Hvis du har hatt redusert tilskudd, vil du få et halvt av Vikens grunntilskudd. 
  • Hvis du har hatt ekstra tilskudd, vil du få ett-og-et-halvt av Vikens grunntilskudd. 

Bruk av TT-kort

Les mer om TT-ordningen og se ofte stilte spørsmål

Lover og regler

Til toppen