Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet i Viken fylkeskommune er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken – nullvisjonen.

Fylkeskommunen er en av flere sentrale aktører i nullvisjons- og trafikksikkerhetsarbeidet, både som veieier, plan- og samordningsmyndighet, ansvarlig for kollektivtransport og eier av videregående skoler.  Vi har et spesifikt ansvar etter veitrafikkloven (§ 40a) for å «tilrå og samordne tiltak for å fremmetrafikksikkerheten i fylket».

2020 blir en overgang mellom å gjennomføre tiltak mest mulig likt det de tre fylkene tidligere har gjort, og å utarbeide nye tiltak for hele Viken.

 

Trafikksikkerhet

Henvendelser

Har du spørsmål eller andre henvendelser om temaet, kan du sende disse til post@viken.no

Til toppen