Fartsgrenser

Bak hver fartsgrense vi har på fylkesveiene våre, ligger det en grundig vurdering basert på kunnskapen vi har om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker.

Fartsgrensen er 80 km/t - Klikk for stort bildeFartsgrensen er 80 km/t Statens vegvesen       Fartsgrensen er 50 km/t - Klikk for stort bildeFartsgrensen er 50 km/t Statens vegvesen  

Fartsgrensene skal også balansere hensyn til framkommelighet og miljø. De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser.

Nasjonale kriterier

Det er Statens vegvesen ved vegdirektoratet som har fastsatt nasjonale kriterier for fartsgrensene i Norge. Disse skal legges til grunn for alle fartsgrenser langs riks-, fylkes- og private veier. Det er anbefalt at disse kriteriene også brukes langs kommunale veier. Det er Vegvesenet som har skiltmyndighet langs riks- og fylkesveier. Kommunene har myndighet på sine veier. 

Endring av fartsgrenser

I de tilfeller hvor det kan være grunnlag for å endre en fartsgrense langs en fylkesvei, fortar fylkeskommunen en grundig vurdering av den aktuelle strekningen opp mot fartsgrensekriteriene. Dersom vi kommer frem til at fartsgrensen bør endres, sender vi en anmodning om vedtak til Statens vegvesen. Det er de som har vedtaksmyndighet og avgjør om vi kan endre fartsgrensen.

Statens vegvesen er skiltmyndighet langs riks- og fylkesveiene, og kommunene langs kommunale veier.

Du kan lese mer om kriterier for fartsgrenser på nettsidene til Statens vegvesen

Til toppen