Drosjeløyve

Drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for maksimum åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet (maxi-taxi).

Søke drosjeløyve i Akershus Søke drosjeløyve i Buskerud Søke drosjeløyve i Østfold

Midlertidig organisering av drosjetjenesten i Viken

Frem til 01.07.2020 videreføres Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud som adskilte løyvedistrikt. Drosjereglementene for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. 

Les mer om midlertidig organisering av drosjetjenesten i Viken

Endringer i drosjetjenesten fra 2020

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i yrkestransportloven med virkning fra 1. juli 2020.

Les mer om hvilke endringer forslaget innebærer.

Til toppen