Drosjeløyve

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Søke drosjeløyve

Skal du søke om drosjeløyve må du legge ved noen attester i søknaden. Sjekk hva du må ha klart og vilkårene for å søke:

Søke drosjeløyve

Krav til deg som har drosjeløyve

Har du drosjeløyve er det noen regler du må forholde deg til, blant annet krav til utstyr i drosjen, merking av drosjen og andre regler.

Eneretter for drosjetransport 

Fylkeskommunen har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

Miljøkrav til drosjetransport i Viken

Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, som blant annet gir fylkeskommunene mulighet til å gi påbud om at drosjekjøring innenfor en kommune skal drives med motorvogn som har en øvre grense for miljøskadelig utslipp.

Fylkestinget har ikke vedtatt forskrift om miljøkrav til drosjetransport i Viken. Når fylkestinget har gjort vedtak, vil det legges ut informasjon på denne siden.

Til toppen