Drosjeløyve

Drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Søke om drosjeløyve

Skal du søke om drosjeløyve har vi samlet all informasjon som er relevant for deg før du søker. Sjekk hva du må skaffe av attester og dokumenter:

Informasjon til deg som skal søke om drosjeløyve

Til deg som allerede har drosjeløyve

Har du allerede drosjeløyve allerede har vi samlet reglene du må forholde deg til og endringer i drosjetjenesten fra 2020 på følgende side:

Informasjon til deg som har drosjeløyve

Eneretter for drosjetransport 

Fylkeskommunen har fra 1. november 2020 mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

Miljøkrav til drosjetransport i Viken

Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, som blant annet gir fylkeskommunene mulighet til å gi påbud om at drosjekjøring innenfor en kommune skal drives med motorvogn som har en øvre grense for miljøskadelig utslipp.

Fylkestinget har ikke vedtatt forskrift om miljøkrav til drosjetransport i Viken. Når fylkestinget har gjort vedtak, vil det legges ut informasjon på denne siden. 

Du må selv sette deg inn i hvilke miljøkrav som gjelder i andre fylker.

Til toppen